Nieuws

DHI-subsidieregeling

Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie, product of dienst? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) misschien interessant voor u.

DHI

Met deze regeling stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlandse ondernemers om succesvol internationaal te ondernemen in alle landen, behalve als er internationale sancties gelden. In ontwikkelingslanden draagt het ministerie hiermee positief bij aan duurzame lokale ontwikkeling. DHI draagt ook bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties.

Update coronacrisis

Wilt u een nieuwe DHI-aanvraag indienen of loopt uw DHI-project vertraging op vanwege de coronamaatregelen? Bekijk onze veelgestelde vragen en lees hoe wij met deze situaties omgaan.

Voor wie?

DHI richt zich op mkb-ondernemingen in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk met internationale ambitie en interesse in buitenlandse markten. Met de mkb-toets ziet u of u een mkb-ondernemer bent.

Grotere ondernemingen kunnen in een samenwerkingsverband met een Nederlandse mkb-onderneming (penvoerder) in aanmerking komen voor DHI.

DHI staat open voor bedrijven uit alle sectoren die staan ingeschreven bij de KVK, behalve bedrijven;

  • zonder rechtspersoonlijkheid, waarbij ondernemers met privévermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van het bedrijf. Deze bedrijven zijn onvoldoende gewaarborgd in het buitenland. Het gaat hierbij om een eenmanszaak, Vennootschap onder firma (vof), Commanditaire vennootschap (cv) of een maatschap.
  • waarvan de activiteiten op de FMO-uitsluitingslijst staan.

We geven geen subsidie voor steenkolenprojecten. Of voor projecten gericht op de exploratie en ontwikkeling van nieuwe voorraden olie en gas in het buitenland.

Budget

Het beschikbare budget in 2021 is € 4 miljoen voor DGGF-landen en € 4 miljoen voor de overige landen. De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 50.000 zijn. De maximale subsidie bij een demonstratieproject is € 200.000 per project. Voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten is dit € 100.000.

Update coronacrisis

Wilt u een nieuwe DHI-aanvraag indienen of loopt uw DHI-project vertraging op vanwege de coronamaatregelen? Bekijk onze veelgestelde vragen en lees hoe wij met deze situaties omgaan.

Voor wie?

DHI richt zich op mkb-ondernemingen in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk met internationale ambitie en interesse in buitenlandse markten. Met de mkb-toets ziet u of u een mkb-ondernemer bent.

Grotere ondernemingen kunnen in een samenwerkingsverband met een Nederlandse mkb-onderneming (penvoerder) in aanmerking komen voor DHI.

DHI staat open voor bedrijven uit alle sectoren die staan ingeschreven bij de KVK, behalve bedrijven;

  • zonder rechtspersoonlijkheid, waarbij ondernemers met privévermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van het bedrijf. Deze bedrijven zijn onvoldoende gewaarborgd in het buitenland. Het gaat hierbij om een eenmanszaak, Vennootschap onder firma (vof), Commanditaire vennootschap (cv) of een maatschap.
  • waarvan de activiteiten op de FMO-uitsluitingslijst staan.

We geven geen subsidie voor steenkolenprojecten. Of voor projecten gericht op de exploratie en ontwikkeling van nieuwe voorraden olie en gas in het buitenland.

Quickscans

Heeft u een concreet plan? Dan kunt u het hele jaar door een quickscan indienen. Zo toetsen wij of uw idee binnen de DHI-regeling past. Op basis van ons advies besluit u of u een aanvraag indient. De quickscans vindt u onder Downloads. U stuurt deze per e-mail naar: dhi_quickscan [at] rvo [dot] nl.

Modules

Wilt u uw technologie, product of dienst demonstreren in een van de DHI-landen? Of wilt u onderzoek doen naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in uw technologie, product of dienst? Of naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een buitenlandse onderneming? U kunt dan een aanvraag indienen voor een van de 3 modules.

Wat is het verschil?

Om de haalbaarheid van een project te onderzoeken is een haalbaarheidsstudie of investeringsvoorbereidingsproject mogelijk:

  • Bij een haalbaarheidsstudie ligt het initiatief bij de buitenlandse partner. De partner heeft interesse in de technologie, product of dienst van het Nederlandse bedrijf. Via een haalbaarheidsstudie onderzoekt u of aanschaf haalbaar is.
  • Bij een investeringsvoorbereidingsproject ligt het initiatief bij de Nederlandse ondernemer. Het bedrijf onderzoekt of de voorgenomen investering in het buitenland haalbaar is.

Gaat het om het daadwerkelijk demonstreren van een technologie, product of dienst in het doelland, dan is een demonstratieproject van toepassing.

Een penvoerder kan meerdere demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies of investeringsvoorbereidingsprojecten bundelen. Dit mogen geen deelprojecten zijn. U moet wel aantonen dat u de projecten alleen in samenwerkingsverband kan uitvoeren.

Budget

Het beschikbare budget in 2021 is € 4 miljoen voor DGGF-landen en € 4 miljoen voor de overige landen.

De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 50.000 zijn.
De maximale subsidie bij een demonstratieproject is € 200.000 per project. Voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten is dit € 100.000.

Voorwaarden

Wij beoordelen uw aanvraag aan de hand van formele en inhoudelijke criteria. Uw aanvraag moet aan alle criteria voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie.

Aanvragen DHI

U kunt op mijn.rvo.nl subsidie DHI aanvragen vanaf 15 januari 2021 tot en met 31 december 2021, 17:00 uur, zolang er budget beschikbaar is.  U logt in met eHerkenning niveau 1 of hoger. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Het aanvraagproces DHI bestaat uit 2 stappen. Zo moet u eerst een quickscan indienen. U ontvangt dan een advies of uw project voldoende aansluit bij de subsidieregeling. Samen met dit advies ontvangt u een code. Met deze code vraagt u de DHI-regeling aan. Lees hoe u een aanvraag DHI doet en welke bijlagen u meestuurt.