Agenda

Ga mee op
handelsmissie

Aanmelden 

Waterstof Innovatiemissie China

Bent u actief met waterstof en wilt u uw aanwezigheid in de Chinese markt uitbreiden, of de markt juist verkennen?

De missie wordt georganiseerd rondom de International Hydrogen Fuel Cell Vehicle Conference in Rugao. Daarnaast zal Wuhan worden bezocht, hoofdstad van Gelderland’s zusterprovincie Hubei. De missie zal worden geleid door een provinciaal bestuurder en wordt georganiseerd door Oost NL, in samenwerking met het Holland Innovation Network in China en het Netherlands Business Support Office (NBSO) in Wuhan. De missie staat open voor bedrijven uit heel Nederland.

Inleiding en achtergrond

Nederland

Waterstof staat volop in de belangstelling in Nederland. Er zijn veel waterstof-initiatieven in de markt. Was tot medio 2017 de aandacht voor waterstof vooral gericht op mobiliteit, in 2019 wordt er in het kader van het Klimaatakkoord gewerkt aan een breed programma van aanpak, van overheid tot industrie, van bebouwde omgeving tot energieopslag, en van investeerders tot kennisinstellingen. Deze programmatische aanpak zal vooral gericht zijn op kostenreductie en opschaling. Innovatie en internationale samenwerking zijn daarvoor cruciaal.

China

Het Chinese beleid is in de afgelopen 18 maanden drastisch veranderd. Subsidies op batterij-elektrische auto’s worden versneld afgebouwd en die voor waterstofvoertuigen zijn sterk gegroeid. Niet alleen voor de voertuigen zelf maar ook voor de benodigde infrastructuur voor de productie en distributie van waterstof. Dat heeft een sterke industriepolitieke achtergrond: Het ziet waterstof als een sleuteltechnologie waarin het een prominente plaats wil hebben en technologisch zoveel mogelijk onafhankelijk wil zijn van de rest van de wereld.

China wil op grote schaal electrolysers en vulstations bouwen. Het beschikt over grote hoeveelheden waterstof uit cokes productie en is van plan om deze te gebruiken als tussenfase op weg naar groene waterstof. Daarom heeft China grote belangstelling voor SOFC technologie. Inmiddels zijn er grootschalige projecten met honderden waterstofbussen. Op 26-28 september vindt in Rugao de 4eInternational Hydrogen Fuel Cell Vehicle Conference plaats. Bij deze conferentie zijn vertegenwoordigers van de hele waterstofmobiliteitsketen aanwezig, zowel uit China als internationale spelers.

Doelgroep

Bij voorkeur R&D managers, CTO’s, CEO’s en business development managers van geïnteresseerde bedrijven en kennisinstellingen, aangevuld met overheidsvertegenwoordigers die actief zijn in de waterstofketen, van de supply chain (productie, transport en opslag) tot gebruik (industrie, energiesector, mobiliteit en gebouwde omgeving). U heeft ambities richting de Chinese markt, het aantrekken van Chinese kennis en investeringen naar Nederland, of het aangaan van innovatiesamenwerking.

Inhoud

De missie naar China wordt georganiseerd door Oost NL, het Holland Innovation Network China en het NBSO Wuhan, vanuit de Provincie Gelderland, en zal worden geleid door een provinciaal bestuurder. Gelderland en de provincie Hubei, waar Wuhan de hoofdstad van is, hebben een langlopende zusterrelatie. Wuhan is een van de belangrijkste centra voor waterstoftechnologie. Op 4eInternational Hydrogen Fuel Cell Vehicle Conference in Rugao van 26-28 september zal de gehele waterstofketen van China en belangrijke internationale spelers aanwezig zijn. De conferentie focust op waterstofmobiliteit. Het programma zal een combinatie zijn van seminars, matchmaking sessies en site visits. Nederlandse bedrijven kunnen spreektijd krijgen op de conferentie.

Tentatief programma

  • Zondag 22 september                        

Vlucht Nederland – Wuhan

  • Maandag 23 september                    

Welkom / Briefing; bezoek aan Hydrogen Industrial Technology Innovation Alliance of China; bezoek aan Hubei provinciale autoriteiten; diner met hoge bestuurder Hubei

  • Dinsdag 24 september                       

Bilateraal seminar; matchmaking

  • Woensdag 25 september                  

Bezoek aan hydrogen fuel cell industrial park; Bedrijfsbezoeken; Bezoek aan China University of Geosciences; DongFeng Motor

  • Donderdag 26 september                 

Hogesnelheidstrein Wuhan-Shanghai, transfer naar Rugao; Opening van de International Hydrogen Fuel Cell Vehicle Conference; bezoek van de expo; gala dinner

  • Vrijdag 27 september                         

Deelname aan de conferentie (H2 in Holland session); Holland Innovation Netwerk receptie

  • Zaterdag 28 september       

Transfer naar Shanghai Pudong, vlucht naar Amsterdam

Interesse?

Deze missie staat open voor bedrijven uit heel Nederland, met een focus op Oost-Nederland. Heeft u interesse in deelname? Vul dan het korte aanmeldformulier​ in. Heeft u vragen ver de missie? Neem dan contact op met Judith van de Bovenkamp (judith [dot] vandebovenkamp [at] oostnl [dot] nl, 06 - 1841 6749) voor meer informatie. Er wordt een eigen bijdrage van €250,- gevraagd

Verder lezen

Rapport “Overview of hydrogen and fuel cell developments in China”, januari 2019.

In dezelfde week (23-28 sept 2019)

Organiseert RvO een innovatiemissie waterstof naar Japan. Deze missie vindt plaats rondom de Hydrogen Energy Ministerial Meeting in Tokio op 25 september. De missie anticipeert op komende activiteiten in Japan rondom de Olympische Spelen in 2020, en tegen de achtergrond van de Japan visie “Hydrogen Society”. Voor vragen over deze missie kunt u contact opnemen met Alexandra de Vogel via innovatiemissies [at] rvo [dot] nl.

Startdatum
Einddatum
Locatie

Wuhan, China