Helsinki

Handels- en Innovatiemissie naar Estland en Finland

  • 03 – 06 juni 2024
  • Focus op Logistiek en energietransitie
  • Missie onder leiding van Erwin Hoogland, gedeputeerde Economie en Internationalisering bij de provincie Overijssel

Ontdek bij deze handelsmissie de economische kansen in Noord-Europa met ambassadebezoeken, matchmaking, bezoek aan goederenhavens en industrieparken en business-evenementen en meer. Provincie Overijssel, Logistics Overijssel en Oost NL organiseren van 3 tot en met 6 juni 2024 een handelsmissie naar Estland en Finland. Beide landen bieden kansen voor ondernemers actief op het gebied van logistiek, slimme mobiliteit en de energietransitie. Estland en Finland liggen op sommige vlakken voor op Nederland en bieden mogelijkheden voor gezamenlijke kennisontwikkeling. De missie wordt geleid door Erwin Hoogland, gedeputeerde Economie en Internationalisering bij de provincie Overijssel.

Deze missie volgt op een eerdere handelsmissie naar Letland en Litouwen en is bedoeld voor bedrijven uit Oost-Nederland en omringende provincies.  

Interessant voor: 

  • Bedrijven die kansen in Estland en Finland willen verkennen.
  • Bedrijven in duurzame mobiliteit, logistiek en energietransitie, waaronder waterstof, zon- en windenergie.
  • Of bedrijven in aanverwante sectoren zoals ICT, High Tech en consultancy.
  • Bedrijven op zoek naar nieuwe partners, klanten en kennisuitwisseling.
  • Bedrijven op zoek naar nieuwe internationale partners om innovaties te bevorderen.
  • Vertegenwoordigers van kennisinstellingen die zich richten op Energie en High Tech- innovaties en opzoek zijn naar nieuwe inzichten en samenwerkingen. 

Zakelijke Kansen in Finland en Estland 

Finland heeft een hoog niveau van industrialisatie, een open houding ten opzichte van handel en een vrije markt. In 2022 bedroeg het bruto binnenlands product (BBP) meer dan 269 miljard euro, per hoofd van de bevolking vergelijkbaar met Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Belangrijke exportsectoren zijn bosbouwproducten, chemicaliën, metalen en metaalproducten, machines en apparatuur, en elektronische producten. Nederland en Finland kennen een goede handelsrelatie. In 2022 was de export naar Finland goed voor € 6,2 miljard. 

Finland biedt kansen voor hoogwaardige producten, energie en duurzaamheid, en de ICT- en telecomsector. 

Estland heeft een open en stabiele economie, met een centrale rol voor de IT-sector. Belangrijke exportcategorieën zijn machines en apparatuur, minerale producten, agrarische producten en voedselbereidingen. Nederland exporteerde in 2022 voor € 794 miljoen naar Estland. 

Estland biedt kansen op het gebied van ICT, duurzame energie – waaronder waterstof, infrastructuurontwikkeling en strategische toeleveringsketens. 

Profiteer van de Nordic Corridor

Estland en Finland profiteren van de Noordzee-Baltische Corridor, die zorgt voor betere verbindingen tussen (Noord-)Europese landen. Dit biedt nieuwe handelsmogelijkheden. De corridor verbindt het Oostzeegebied met het Noordzeegebied en loopt door België, Nederland, Noord-Duitsland, Polen en de Baltische staten. In 2021 is de corridor uitgebreid met Finland, het noordelijke deel van Zweden en een deel van Polen tot aan de grens met Oekraïne. Met deze uitbreiding bestaat de Noordzee-Baltische Corridor nu uit 8828 km spoorwegen, 6934 km wegen en 2839 km binnenwateren. De corridor maakt deel uit van het Trans-Europees Transportnetwerk (TEN-T) en biedt mogelijkheden voor (Oost-) Nederlandse ondernemers om beter aan te sluiten op de Finse en Estse markt.

Deelname en kosten  

De kosten die aan de missie verbonden zijn betreffen alleen de reis- en verblijfkosten. Kosten voor verplaatsingen tijdens de missie, inclusief de veerboot naar Helsinki worden, vergoed. Lunches en diners worden verzorgd.

Meer weten en aanmelden 

Wilt u meer weten over de missie, of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Katja Bassova – katja [dot] bassova [at] oostnl [dot] nl / +31 6 39 07 40 98.

Aanmelden is mogelijk tot 26 april 2024.

Startdatum
Einddatum
Locatie

Estland & Finland