Agenda

Economische missie naar Polen

Bent u actief in de maakindustrie, agri-technologie of duurzame mobiliteit? En wilt u uw kansen onderzoeken voor zakendoen, nearshoring of verbetering van uw toeleveringsketen in Polen? Ga dan mee met deze economische missie. Deze missie staat onder leiding van Geoffrey van Leeuwen (minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Ingrid Thijssen (voorzitter van VNO-NCW) is zakelijk missieleider. 

Waarom meegaan?

Tijdens deze missie kunnen Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en organisaties: 

 • kennismaken met de Poolse markt;
 • leren over de rol van Polen in de economie van de regio en de Europese Unie;
 • marktkansen onderzoeken in Polen;
 • bestaande contacten in Polen verstevigen;
 • in contact komen met mogelijke Poolse zakenpartners, opdrachtgevers en/of Poolse overheden.

Doordat de minister en de voorzitter van VNO-NCW aanwezig zijn, kunt u op hoog niveau netwerken. Ook kunt u bijvoorbeeld contracten, een intentieverklaring of 'Memorandum of Understanding' ondertekenen waar zij bij zijn. Dat geeft extra zichtbaarheid aan uw project of investering.

Voor wie?

Deze economische missie staat open voor Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en organisaties die actief zijn in de sectoren hieronder.

Maakindustrie:

 • machinebouw (incl. toelevering); 
 • automotive;
 • lucht- en ruimtevaart; 
 • defensie;
 • optica, fotonica en lasers; 
 • circulaire oplossingen voor de maakindustrie.

Agri-technologie:

 • duurzame landbouwtechnieken;
 • precisielandbouw;
 • machinebouw en werktuigen; 
 • mechanisatie en digitalisering;
 • transportmiddelen.

Duurzame mobiliteit:

 • elektrisch vervoer en laadinfrastructuur;
 • smart grids (intelligent elektriciteitsnet) voor licht en zwaar transport; 
 • datagestuurde mobiliteit en vervoer;
 • zwaar transport (elektrisch) en transportsystemen;
 • micromobiliteit en deelmobiliteit;
 • productie en hergebruik van batterijen;
 • first & last mile-oplossingen voor stadslogistiek.

Vrouwelijke ondernemers die actief zijn in deze sectoren, nodigen wij in het bijzonder uit om mee te gaan met deze missie.

Marktkansen in Polen

Polen is een belangrijk handelsland voor Nederland. In 2022 exporteerde Nederland voor € 21,9 miljard naar Polen. Polen exporteerde naar ons land voor € 16,4 miljard. Er zijn veel redenen waarom Polen aan Nederland veel marktkansen biedt:

 • Polen heeft bijna 38 miljoen inwoners. En is daarmee het 5e grootste land binnen de Europese Unie (EU). 
 • Polen heeft de 6e grootste economie binnen de EU. De Poolse economie groeit ook nog eens goed: in 2022 met 5,1%. 
 • De nieuwe Poolse regering gaat veel investeren in de kenniseconomie, vooral in duurzame sectoren. 
 • De beroepsbevolking is hoogopgeleid, spreekt Engels en werkt tegen redelijke lonen. 
 • Polen ligt centraal in Europa en heeft een sterke infrastructuur.
 • De economie is 'gezond': zij is goed verdeeld over meerdere sectoren.
 • De overheid wil meer investeerders. Zij biedt daarom uitgebreide hulp om goede (productie)locaties te vinden, investeringsfondsen en aantrekkelijke financiële regelingen zoals grote belastingvoordelen en subsidies.

Kansen voor de maakindustrie

Polen is een goed exportland voor bedrijven in de maakindustrie: veel bedrijven gingen u voor. Er liggen kansen op het gebied van:

 • toeleverings- en productieketens. Deze zijn groot en gevarieerd in Polen;
 • export en voor nearshoring;
 • innovatie, zoals circulariteit of procesoptimalisatie.

Polen heeft bovendien een nieuwe regering, waarin een nieuw ministerie komt: die van Industrie. Daarom verwachten wij nog meer kansen in de Poolse maakindustrie.

Kansen in agri-technologie

Polen is een van de grootste landbouwproducenten van de EU. Het land heeft wel 14,5 miljoen hectare aan landbouwgrond. Polen oogst vooral granen, pluimvee, zuivel, aardappels en zacht fruit. 

Polen is al een belangrijke exportmarkt voor de Nederlandse agri-sector. Een markt die elk jaar groeit en extra kansen biedt. 

De Poolse landbouwsector is erg verdeeld en heeft een redelijk laag productiepotentieel. Nederlandse bedrijven kunnen de Poolse sector helpen bij het gebruik en de invoering van duurzame landbouwtechnieken. Er zijn vooral kansen hiervoor in precisielandbouw en bij mechanisatie om de resultaten van de landbouw te verbeteren.

Kansen in duurzame mobiliteit

Polen is een perfecte markt voor export, productie en verbetering van uw toeleveringsketen in duurzame mobiliteit. Het land heeft veruit het grootste vrachtwagenpark van Europa. Ook is Polen de 2e batterijproducent van de wereld. In dit Centraal-Europese land ontwikkelt elektrisch vervoer zich snel, vooral op het gebied van: 

 • heavy duty vehicles (HDV)
 • personenvervoer
 • mobility-as-a-service (maas)
 • last-mile solutions

De grote, snel groeiende Poolse markt biedt veel kansen voor bedrijven in duurzame mobiliteit. Daarom lieten wij in 2022 een marktonderzoek uitvoeren. Lees meer over duurzaam vervoer in Polen en download gratis het rapport.

Programma

De missie begint met een programma voor alle sectoren in Warschau, het evenement Polish-Dutch Business Forum en matchmaking. Het programma eindigt in de stad Wrocław.

Het Polish-Dutch Business Forum is voor versterking van handelsrelaties. Dit evenement vindt iedere 2 jaar plaats, afwisselend in Nederland en in Polen. U doet informatie op over de Poolse markt en over de kansen die Polen biedt in specifieke sectoren. Wij geven u informatie over steunprogramma’s van de Poolse overheid. Ook maakt u kennis met Poolse bedrijven, overheid en met kennisinstellingen in uw sector. Daarna reizen de missiedeelnemers naar Wroclaw.

Bekijk het voorlopige programma voor meer details.

Deelname en kosten 

Deelname kost € 950 per organisatie. U mag maximaal 2 personen per bedrijf/organisatie aanmelden. 1-op-1-matchmaking bieden wij alleen per bedrijf/organisatie en binnen een sectorprogramma.

Bij deze kosten zijn inbegrepen: deelname aan gezamenlijke programmaonderdelen, matchmaking, lokale ondersteuning door de organisatie en lokaal vervoer (gekoppeld aan het missieprogramma).  

Mogelijke tolkkosten, reis- en verblijfkosten en persoonlijke transfers zijn voor eigen rekening en risico. Na de aanmeldtermijn ontvangt u zo snel mogelijk voorstellen voor uw reis en verblijf.

Aanmelden 

Meld u aan voor deze economische missie naar Polen. U kunt zich aanmelden tot 23 februari 2024.

Deelname staat alleen open voor Nederlandse bedrijven en organisaties die passen binnen de hierboven genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze economische missie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging betekent daarom nog niet dat u aan deze economische missie meedoet. U ontvangt een definitieve bevestiging van deelname na sluiting van de aanmeldperiode.

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Nederlands economisch netwerk in Polen. 

Hierbij werken wij samen met VNO-NCW, Koninklijke Metaalunie, Fedecom en RAI Automotive Industry NL.

(Internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen – inclusief mensenrechten – belangrijk en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. 

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te nemen aan deze missie. Om te beoordelen of uw organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om na aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

In opdracht van:

 • Ministerie van Buitenlandse Zaken

Startdatum
Einddatum
Locatie

Warschau, Polen