G4E Toolbox pagina

EU-verklaring aanvragen

Een EG-verklaring is soms vereist als u uw bedrijf gaat vestigen in een ander EU-land of daar gaat werken. Hier vraagt u een EG-verklaring aan.

Voor het vestigen van uw bedrijf of het uitvoeren van werkzaamheden in een ander EU-land heeft u soms een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan in het EU-land waar u aan de slag wilt. Om deze vergunning te krijgen moet u aan bepaalde (diploma)eisen voldoen. Dit laat u zien met een EU-verklaring.

Wat is een EU-verklaring?

Binnen de EU is het vrije verkeer van werknemers en diensten geregeld in richtlijn 2005/36 EG. Deze richtlijn zegt dat als u aan een aantal eisen voldoet, u in een andere EU-lidstaat uw beroep mag uitoefenen. U hoeft dan geen diploma uit die EU-lidstaat te hebben.

Een EU-verklaring heet ook wel: EU Verklaring van Overeenstemming, EU Verklaring van Overeenstemming, EU-verklaring, CE-conformiteitsverklaring of CE-certificaat.

Vraag een EU-verklaring aan

U kunt een EU-verklaring aanvragen bij KVK. Bij de beoordeling van een aanvraag voor een EU-verklaring wordt gekeken naar:

  • de soort werkzaamheden die u gaat doen
  • afgeronde opleidingen
  • uw werkervaring
  • het bestemmingsland

De aanvraag kost € 80,-. Voor meer informatie kunt u - het liefst per mail - contact opnemen met de afdeling EU-verklaringen van KVK via %20eg-verklaringen [at] kvk [dot] nl of 088 – 5851585 (snelkeuze 1).

Verklaring uitgeoefende werkzaamheden

Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor een EU-verklaring, dan kunt u vaak wel een Verklaring uitgeoefende werkzaamheden krijgen.

Check de lokale wetten en regels voor bedrijfsvestiging

In alle lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER: alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) mag u een bedrijf of dochteronderneming oprichten. De voorwaarden verschillen per land. Alle EU-landen hebben een Point of Single Contact website, uw contactpunt voor zakendoen in een EU-land. U vindt er bijvoorbeeld informatie over vergunningen. Online kunt u veel regelen.

Deze informatie is afkomstig van ondernermersplein.kvk.nl en wordt getoond met behulp van een API. De informatie is samengesteld door KVK.
Laatst gewijzigd