REGIONALE HANDELSTAFELS

MKB ondernemers hebben behoefte aan kennis- en competentieontwikkeling door van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. Regionale handelstafels voorzien in die behoefte. Verder zijn handelstafels ook een prima gelegenheid om een handelsmissie of beursdeelname voor te bereiden en te evalueren.

okt 13, 2017 | Kennisbank

Informeren en verbinden

Tijdens regionale handelstafels kunnen ondernemers worden geïnformeerd over de mogelijkheden en kansen die lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk ter beschikking staan. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van externe deskundigen, zoals fiscalisten en e-commerce marketeers.

Regionale handelstafels zijn bedoeld voor ondernemers uit het MKB. Zij hebben vooral een lokale oriëntatie op netwerkbijeenkomsten en daarom worden de handelstafels in samenwerking met lokale ondernemersverenigingen, banken en of accountmanagers van gemeenten georganiseerd. Lokaal georganiseerd en uitgevoerd, maar wel toegankelijk voor alle ondernemers uit Overijssel en Gelderland.

Het streven is om elk jaar zes handelstafels te organiseren, verspreid over Overijssel en Gelderland. We hopen met de organisatie van regionale handelstafels relevante informatie te bieden, met daarbij een interessante uitwisseling van internationale ervaringen en het realiseren van verbindingen tussen ondernemers binnen Overijssel en Gelderland. Het aantal handelstafels wordt verhoogd als er bij de ondernemers behoefte is aan vervolgsessies.

 

Voor Wie?

Voor ondernemers in het MKB, van klein tot middelgroot.