GO4EXPORT WEBPORTAL

Op lokaal, regionaal en nationaal niveau zijn er veel maatregelen en activiteiten die internationaal zakendoen stimuleren. Daarbij zijn ook veel organisaties betrokken. De GO4EXPORT webportal geeft inzicht en samenhang in deze informatie, zodat het MKB de mogelijkheden optimaal kan benutten.

okt 12, 2017 | Export, Kennisbank

De GO4EXPORT webportal

Op de GO4EXPORT webportal worden informatie en activiteiten rond internationaal zakendoen inzichtelijk gemaakt. Deze informatie komt van partners en andere aanbieders op lokaal, provinciaal en nationaal niveau en is bedoeld voor internationaal actieve MKB-bedrijven.

Verder worden op deze webportal profielen van bedrijven verzameld, in beeld gebracht en met elkaar verbonden. Via de portal worden deelnemende bedrijven, o.a. door social media acties en campagnes, internationaal beter zichtbaar. Bovendien beschikt de GO4EXPORT webportal over een actuele reisagenda met daarop links naar provinciale en landelijke handelsreizen en beursinzendingen. Regionale reizen en gemeentelijke ondernemersreizen worden na melding geplaatst. Op een digitale wereldkaart staan de exportlanden van het gezamenlijk Overijssels en Gelders bedrijfsleven, gerubriceerd naar branches.

Via een forum kunnen Overijsselse en Gelderse bedrijven vragen stellen rond exportstimulering. Daarbij vervult GO4EXPORT een zogeheten makelaarsfunctie, waarbij de vragenstellers worden doorverwezen naar partijen die een antwoord kunnen geven op de gestelde vragen. Daarbij wordt ook verwezen naar Overijsselse en Gelderse bedrijven, hetgeen kan leiden tot matchmaking door samen te werken bij export.

 

Voor Wie?

Voor internationaal actieve MKB-bedrijven.