Hoe haal je business uit de Hanzedagen? Trade Office uit Zwolle wil de moderne Hanze aanzwengelen tot een zakennetwerk.

Toen in 2016 duidelijk werd dat Kampen de Hanzedagen mocht organiseren, groeide bij Trade Office in Zwolle het idee om daar nog meer uit te halen dan een mooi stadsfestival. Samen met partners is gekeken naar de vraag of de Hanze van nu uit meer bestaat dan enkel folklore en toerisme.

Daarop reisde een delegatie van zo’n 70 ondernemers, bestuurders en vertegenwoordigers van kennisinstellingen uit Overijssel af naar Bergen in Noorwegen wat in dat jaar het festival organiseerde. De delegatie vond dat er een veel dynamischer en breder economisch congres kon komen in Kampen.

Dat lukte in Kampen. Waar voorheen het economische programma hoogstens 50 deelnemers trok, kwamen er nu zeker 450 bezoekers op af. Dat kwam door de focus op lokale innovatie, klimaatadaptatie en alles wat er rondom de havens gebeurt. Dat trok een veel bredere doelgroep.

 

Na Kampen volgt Rostock

Het succesvolle congres in Kampen was ook aanleiding voor de provincie Overijssel om een strategie te bedenken voor de langere termijn. In het kader van GO4EXPORT is besloten om te kijken of de Hanze economische relevantie heeft voor moderne internationale handel.

Trade Office moest daarvoor helder in kaart brengen welke bedrijven er rondom Rostock te vinden zijn en kreeg daarbij hulp van studenten van de hogeschool Windesheim. De maritieme industrie bleek er sterk vertegenwoordigd.

Wat daarbij opviel waren de overeenkomsten tussen Hanzesteden en regio’s als Kampen, Deventer, Zwolle en Rostock. Regio’s van middelgrote industrie met een functie als logistiek centrum. En het zijn regio’s met een sterke educatieve, zorg en kunst-cultuur functie.

Nu duidelijk is welke bedrijven vanuit Oost-Nederland meegaan en welke ondernemers uit Rostock aanwezig zijn, wordt gepuzzeld welke ondernemers bij elkaar passen. De Provincie Overijssel gaat met bestuurders en ondernemers op reis om waterveiligheidsuitdagingen in Hanzesteden als Hamburg en Rostock te bestuderen. De ervaring en kennis met waterbouwkundige projecten rondom de IJssel zijn relevant voor Rostock en Hamburg door de ligging aan een riviermonding. Die kennis en kunde is van oudsher een sterk Nederlands exportproduct. GO4EXPORT-partner MKB Deventer neemt 25 ondernemers(vertegenwoordigers) mee.

 

In 2019 naar Rusland

Trade Office heeft ook als taak om te onderzoeken of deze aanpak wel werkt. Dit is het derde jaar dat economische delegaties Hanzedagen bezoeken. Bepaalde activiteiten werken erg goed, andere minder. Toch lijken er ook vandaag de dag nog relevante kansen in het Hanzenetwerk met een 800 jarige handelsgeschiedenis.

Er wordt ook alvast vooruit gekeken naar 2019 wanneer de Hanzedagen in het Russische Pskov zijn. Daar draait het minder om maritieme thema’s en veel meer om agri en food. Dat kan ook interessant zijn voor ondernemers uit Oost-Nederland.

Foto: Delegatie Oost-Nederland naar Bergen 2016