Sector

Creatieve sector

Kunst, grafische vormgeving en cultuur zijn heel erg eigen aan het land waar het vandaan komt. De waarden, normen en geloofsovertuigingen zie je terug in alle creaties. Ontdek hieronder Overijsselse en Gelderse bedrijven die buitenlandse kunst of creaties importeren óf juist Nederlandse kunst en creaties exporteren.

Creatieve sector