Netwerk

VMO

VMO (Verenigde Maakindustrie Overijssel) vertegenwoordigt bedrijven in Oost-Nederland. Bewezen is dat bedrijven die openstaan voor verbinding, samenwerking en het leggen van nieuwe contacten beter presteren; met elkaar meer bereiken dan ieder bedrijf afzonderlijk. De VMO is hierin een verbindende factor. Door onze leden actief en vaak kosteloos te ondersteunen, te begeleiden en door samenwerkingen tot stand te brengen, groeien zij naar een hoger platform. Kortom; creating synergies is de kern waar het om draait.

Onze drie speerpunten die de basis vormen van al onze activiteiten zijn ‘Smart Industrie’, ‘Internationale marktontwikkeling’ en ‘kennis delen en leren’. Het zijn onderwerpen die leven binnen de maakindustrie en waarin we al onze leden toegevoegde waarde kunnen bieden. De speerpunten staan overigens niet los van elkaar, maar zijn nauw met elkaar verbonden en zorgen voor synergie op verschillende terreinen.