Nieuws

Vertrouwen producenten op recordhoogte

Producentenvertrouwen in Duitsland neemt verder toe. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het Duitse producentenvertrouwen (volgens de IFO-index) is in juni opnieuw gestegen tot het hoogste niveau sinds april 2018. Het oordeel over de huidige bedrijvigheid was positiever, maar het oordeel over de toekomstige bedrijvigheid was minder positief. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie groeide volgens Destatis in april met ruim 34 procent in vergelijking met een jaar eerder. Ten opzichte van april 2019 lag de productie echter nog ruim 6 procent lager.  Ook in Nederland is de stemming onder ondernemers in de industrie opnieuw verbeterd in juni 2021. Het producentenvertrouwen ging van 8,8 in mei naar 11,5 in juni, aldus het CBS. Dit is het hoogste niveau sinds de start van het onderzoek in 1985.

 

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,3. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in juni 2021 de hoogste waarde (11,5) en in april 2020 de laagste waarde (-28,7). Het producentenvertrouwen ligt in juni ruim boven het langjarig gemiddelde.

Ondernemers vooral positiever over orderportefeuille
De ondernemers in de industrie waren in juni vooral positiever over hun orderpositie. Het oordeel lag op het hoogste niveau sinds 1985. Ook waren ze optimistischer over de toekomstige bedrijvigheid dan een maand eerder. Het oordeel over de voorraden gereed product was echter minder positief.

Alle drie de deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen is groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is kleiner dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

Ondernemers in elektrotechnische en machine-industrie en hout- en bouwmaterialenindustrie het meest positief
De ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie en in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in juni het meest positief. In deze laatste branche steeg het vertrouwen ook het sterkst.

Productie industrie groeit met bijna 13 procent in april
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 12,7 procent hoger dan in april 2020. Een maand eerder kwam de groei uit op 3,3 procent. De industrie is al een paar maanden terug op het niveau pre-corona. Ten opzichte van april 2019 bedroeg de groei in april 1 procent.

Bron: CBS, via onze GO4EXPORT-partner Koninklijke Metaalunie