Nieuws

Vergrijzing in Nederland en Duitsland raakt voedselproducent

Vergrijzing verdient een hogere plaats op de agenda van voedselproducenten. Uit consumentenonderzoek van ABN AMRO blijkt namelijk dat de behoefte aan het type product en de locatie waar voeding wordt gekocht voor oudere generaties anders is. Dit geldt niet alleen voor Nederland, maar ook voor de belangrijkste exportmarkt Duitsland. GO4EXPORT Argofoodmakelaar Jochem Wolthuis gaf input voor het onderzoek.

De vergrijzing en een krimpende Europese bevolking hebben de komende decennia veel impact op de foodsector. Het aandeel ouderen in de bevolking stijgt en daarmee ontstaan ook andere behoeften. Ouderen consumeren andere producten en hebben andere aankoopmotieven. Vaak zijn fysiologische veranderingen (zoals afnemende spiermassa) en sociologische veranderingen (zoals het overlijden van de partner) oorzaken.

Bij ouderen neemt de behoefte aan calorieën af en ze hebben baat bij andere nutriënten. Ook geven zij de voorkeur aan andere verpakkingen en aankoopkanalen, niet alleen in Nederland, maar óók in Duitsland, de grootste buitenlandse afzetmarkt van de Nederlandse foodsector. Uit een enquête onder Nederlandse en Duitse consumenten blijkt dat duurzaamheid en gezondheid belangrijkere aankoopfactoren zijn bij de hedendaagse ouderen, dan bij jongeren. Opvallend is ook dat Duitsers - ongeacht hun leeftijd - duurzaamheid belangrijker vinden dan Nederlanders. Zo vindt 37 procent van de Duitse millennials duurzame productie belangrijk in vergelijking met 17 procent van hun leeftijdgenoten in Nederland. Ook voor Duitse babyboomers geldt dit veel vaker (55 procent) dan voor Nederlandse ouderen (29 procent).

Jochem Wolthuis: "De vergrijzende bevolking in Duitsland is voor Nederlandse voedselproducenten een kans om op in te spelen. Ondernemers die nog geen ervaring hebben met het zakendoen in Duitsland, onderschatten vaak de grote verschillen in cultuur, zakendoen en hoe de markt er uit ziet. In Duitsland woont bijvoorbeeld 60% van de bevolking in een landelijke omgeving en moeten mensen verder reizen naar een supermarkt, iets dat met het ouder worden ook steeds lastiger wordt. Als je zaken wilt doen met een Duitse retailer is het naast Duits spreken ook belangrijk om echt het initiatief te nemen. Wat kan je, wat breng je en dat met feiten en data onderbouwen. Daar zijn Duitsers erg gevoelig voor. Óók als je bijvoorbeeld een propositie ontwikkelt die zich specifiek richt op een vergrijzende bevolking. Ken de feiten door en door en creëer daarmee voorsprong in de markt.”

Lees meer...

Download het rapport