Nieuws

Overijssel maakt pas op de plaats in relatie met China

Overijssel blijft zich inzetten om het mkb te faciliteren om internationaal zaken te doen. Via het programma GO4EXPORT wordt het mkb gestimuleerd de kansen in het buitenland te verkennen en te benutten. Op verzoek van het mkb richten de activiteiten zich op de omringende landen zoals Duitsland en de UK, en op enkele kansrijke landen buiten Europa waaronder Japan en zuidelijk Afrika. Op verzoek van het mkb zal een lid van het college van Gedeputeerde Staten, waar nodig en nuttig, actief betrokken worden bij economische missies binnen en buiten Europa. De provincie Overijssel maakt echter een pas op de plaats in de relatie met de Chinese provincie Liaoning. Het college van Gedeputeerde Staten neemt dan ook niet deel aan de economische missie naar China in 2021.

Overijssel en China

De provincie Overijssel onderhoudt al meer dan 10 jaar een relatie met de Chinese provincie Liaoning. Deze relatie is ontwikkeld om het MKB de mogelijkheid te bieden zaken te doen met China. Deze Overijsselse bedrijven zijn echter zonder de betrokkenheid van de Chinese overheid niet in staat een plek te verwerven op de Chinese markt.

Tegelijkertijd geeft de Chinese overheid de interne stabiliteit prioriteit voorrang boven mensenrechten, werkomstandigheden en milieu. China wordt internationaal bekritiseerd op de behandeling van de Oeigoeren en de omgang met Hong Kong. De “lange arm van China” in westerse economieën en onderwijs, de omgang met mensenrechten, het onrechtmatig gebruik van internationale patenten, de ongelijke concurrentie positie door invloed en financiering door de Chinese staat roept vragen op. China heeft ook de claim op de Taiwan niet opgegeven.

Dit zijn voor de provincie Overijssel redenen om te besluiten een pas op de plaats te maken in de relatie met de Chinese provincie Liaoning. De discussie op Europees niveau over het voorgenomen handelsakkoord tussen de EU en China ziet Overijssel als een bevestiging van dit besluit. Nadere standpuntbepaling ten aanzien van de relatie met China vindt plaats nadat het nieuwe Kabinet haar standpunt bepaald heeft.

Bron: Provincie Overijssel