Nieuws

Orikami en InteraktContour onderzoeken verbetering behandelprogramma

​In opdracht van InteraktContour brengt Orikami voor Stichting Hersenz in kaart hoe zij beter gebruik kunnen maken van data voor op maat behandeling van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

digitale-deeltjestechnologie-gezicht-voor-artifiticial-intelligentie-concept_1017-11831

Orikami en InteraktContour ontmoetten elkaar tijdens de door Oost NL georganiseerde revalidatie handelsmissie naar Noord-Amerika in oktober 2017. Na deze reis startten ze samen een onderzoek naar de verbetering van behandelprogramma's voor NAH. NAH is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven, bijvoorbeeld door een ongeluk. Hersenletsel heeft vaak een enorme impact op het leven patiënten en hun omgeving.

Orikami: "Wij kunnen op basis van patroonherkenning in zorgdata per persoon berekenen welke behandelmethode werkt en welke niet. En we gaan er zelfs naar toe dat we ook voorspellingen over het verloop van een aandoening kunnen doen. Dat is heel breed, het kan gaan om een medicijn, maar ook om een operatie of een revalidatietraject. Zo wordt zorg op maat mogelijk en voorkom je over-, of onderhandeling en kan je uiteindelijk kosten besparen door slim gebruik van zorgdata. Voor Hersenz hebben wij nu een data roadmap opgebouwd, gebaseerd op hun huidige data, hun visie en de mogelijkheden van die data. Deze roadmap geeft weer hoe data optimaal toegevoegde waarde kan leveren voor de behandeling die Hersenz biedt en welke stappen er ondernomen moeten worden om dit te bereiken."

Effectieve en betaalbare zorg

Dit onderzoek betekent een verbetering voor de zorg voor patiënten met NAH: Een op de persoon toegesneden behandeling en beoordeling van het effect van de behandeling. Effectieve en betaalbare zorg is het resultaat. 

Stichting Hersenz is er voor mensen die in hun dagelijks leven problemen ondervinden door hun hersenletsel en die willen leren omgaan met de gevolgen van hun letsel. Hersenz wordt gesteund  door dertien zorgorganisaties in Nederland.

InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. Hersenletsel verandert hun leven en dat van hun naasten; terug naar werk of school lukt vaak niet en thuis is alles anders.

Orikami beschikt over expertise op het snijvlak van Data Science en gezondheidszorg waarmee het mogelijk is om over- en onderhandeling terug te dringen, de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren en het zorgsysteem betaalbaar te houden.

Revalidatie missie 2017

De twee bedrijven kwamen met elkaar in contact tijdens de door Oost NL georganiseerde revalidatie handelsmissie naar Noord-Amerika. Deze werd georganiseerd vanuit het handelsbevorderingsprogramma GO4EXPORT. Handelsmissies openen niet alleen deuren in het buitenland maar geven ondernemers een kans waardevolle relaties op te bouwen met bedrijven of instellingen.

Foto: Designed by Starline