Nieuws

Nederland als gidsland voor digitalisering Duitse gezondheidsmarkt

De Coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat de digitalisering van de gezondheidszorg in Duitsland achterloopt bij landen als Nederland en Scandinavische landen. Duitsland zet daarom in op een forse inhaalslag. De Duitse overheid heeft zeven miljard euro gereserveerd om de digitalisering van de gezondheidszorg, de uitwisseling van data tussen dienstverleners en patiënten én digitalisering van ziekenhuizen de komende jaren een impuls te geven. Een grote kans voor Nederlandse e-healthondernemers die in de regel een kennisvoorsprong hebben.

ehealth webinar

Nederland wordt gezien als een gidsland daar waar het gaat om digitaliseren van de zorg. Duitsland is de grootste gezondheidsmartkt in Europa met erkende achterstand in digitalisering van de zorg. Dat weet ook het Zwolse HC@Home, een bedrijf dat het mogelijk maakt om tweedelijns zorg in de omgeving van de patiënt te bieden, vertelt Wilma Koch, algemeen directeur van bedrijf: “Daar hebben we een webplatform voor ontwikkeld dat via bluetooth met verschillende apparaten verbinding kan maken. Dan moet je denken aan een weegschaal, of een bloeddrukmeter.” De waardes die daar uitkomen zijn via het Elektronisch Patiënt Dossier in te zien door medisch specialisten, die vervolgens makkelijk via het platform met de patiënt in contact kunnen treden. “Daarmee voorkom je onnodige polikliniekbezoeken en kun je voorkomen dat mensen worden opgenomen.”

De behoefte naar e-healthtoepassingen is groot en de urgentie wordt door de COVID-19-pandemie sterker gevoeld. Koch is dan ook ambitieus en wil met HC@Home ook de Duitse markt betreden: “Zorg is een internationale markt en die houdt niet op de grens, de ontwikkelingen evenmin.” Het publiek-private samenwerkingsverband GO4EXPORT ziet dat ook en organiseerde daarom de afgelopen maanden twee evenementen gericht op e-health in Duitsland. In november staat een derde webinar gepland. Hans Brouwers is voor Oost-Nederland de makelaar die bedrijven kan ondersteunen bij marktentree: “Ik zet mij er voor in om de aandacht vestigen op de ontwikkelingen
in Duitsland en de kansen die het voor Oost-Nederlandse aanbieders van digitale producten en diensten biedt. Zaken doen met Duitsland blijft – zeker in de gezondheidszorg - ook een kwestie van tijd en dus geduld, investeringen en energie maar de kansen liggen er en Duitsland wil vooruit met de digitalisering.”

HC@Home is nu nog niet actief op de Duitse markt. “Dat is ook de reden dat ik aan het webinar App op Recept heb deelgenomen. Wat ik daar prettig aan vond is dat je inzicht krijgt in hoe de Duitse markt er uit ziet en we welke mogelijkheden er liggen. En dat je hoort hoe ver Duitsers zijn met e-health en hoe zij omgaan met een Elektronisch Patiënt Dossier. Het was een waardevol programma, heel informatief en heel toegepast,” aldus Koch.

Het bedrijf deed ook mee aan een pitchevent, onder andere georganiseerd door GO4EXPORT, voor Duitse ziekenhuizen en zorgverzekeraars. “Daar kwam onder meer naar voren dat het in Duitsland heel belangrijk is om al enige ervaring op de Duitse markt te hebben.” Naar aanleiding daarvan is Koch verder gaan praten met de NBSO Stuttgart: “Met hen heb ik verkend welke mogelijkheden en contacten er voor ons zijn. Nu zijn we bezig met een stappenplan om tot marktentree te komen: hoe presenteer je jezelf en wat voor aanpassingen zijn er nodig aan het product.” Brouwers vult aan: “In Duitsland is het vertrekpunt vertrouwen en zekerheid. Dan gaat het er om hoe je hen dat kan bieden. Kernwoorden zijn dan privacy, support, commitment en inderdaad ervaring: Een proven track record.”

Het werd ook Koch duidelijk dat Duitsland op het gebeid van e-health wat minder ver is dan Nederland: “Het is goed om daar rekening mee te houden, het betekent dat je een aantal stappen terug moet doen en moet kijken waar de behoefte ligt. Aan de andere kant kun je bouwen op de ervaringen die we in Nederland hebben opgedaan.” Hans Brouwers herkent die mogelijkheden en uitdagingen: “Duitsland is een uitdagende markt voor innovatieve e-health startups. We hebben als Nederland en Duitsland dezelfde uitdagingen, zoals vergrijzing, regeldruk en het aandeel chronisch zieken. Nederlandse e-health bedrijven hebben de oplossingen in huis om de Duitse gezondheidszorg te helpen. Duitsland zet ook zwaar in op big data en AI toepassingen, die kans moeten Nederlandse bedrijven pakken.”

Op 25 november organiseert Oost NL met NBSO Stuttgart, BOM en LIOF een derde e-health event. Deze keer komen e-health ondernemingen aan het woord die een succesvolle marktintroductie gerealiseerd hebben en hun route, gemaakte (strategische) keuzes , tips en valkuilen willen delen. Waarom aanmelden? Laat je inspireren door best practices van collega ondernemers en kom tot je eigen aanpak om succesvol de Duitse markt op te gaan. Hou de website van GO4EXPORT (www.go4export.nl) in de gaten voor meer informatie. Health Valley is een partner in GO4EXPORT.