Nieuws

Informatiebijeenkomst export en internationaal ondernemen

Donderdag 17 september vond een informatiebijeenkomst plaats over export en internationaal ondernemen. De organisatie werd georganiseerd door WTC Twente en vond plaats bij TransHeroes in Hengelo. De goedbezochte bijeenkomst werd bijgewoond door onder meer leden van de WTC Business Club, potentiële leden en klanten van TransHeroes. Er waren goede maatregelen getroffen om afstand te kunnen houden tot elkaar en toch ook na afloop van de bijeenkomst nog even te kunnen netwerken.

Informatiebijeenkomst export en internationaal ondernemen

Opvallend tijdens de presentatie van John Lorié, hoofd Econoom bij Atradius Credit Insurance, was dat Nederland beter hersteld van de Corona-crisis dan verwacht. ‘Eerder hebben we geluiden gehoord dat een daling van 15% van de Nederlandse export verwacht wordt. De klap is echter minder groot; het gaat minder slecht dan verwacht’, aldus de heer Lorié.

Onzekerheid is troef in deze tijd. En daardoor zien we aanbodremming en dat men de hand op de knip houdt. Dat was zeker het geval in het tweede kwartaal van dit jaar en de internationale handel liep in de 1e helft van 2020 sterk terug. De verwachte gemiddelde wereldwijde krimp bedraagt 4,4% maar laat grote regionale verschillen zien. China verwacht zelfs groei van 2,5%. In Nederland wordt een groei voorzien in het derde kwartaal.

Groeikansen verschuiven van omringende landen (Duitsland, België, Frankrijk en UK) naar Oost-Europa. Met name Polen Tsjechië en Hongarije laten goed herstel zien van de economie. Het is, volgens de heer Lorié, daarbij wel noodzakelijk dat de maatregelen die banken en overheden nemen doorzetten en er een vaccin komt.

Tot slot vertelde de heer Lorié over wereldwijde faillisementen dat daarbij ook flinke dalingen te zien zijn. Dit komt door de enorme steunpakketten door overheden, en in landen als bijvoorbeeld Spanje is de faillissementswetgeving stopgezet. Is het uitstel van executie? Stilte voor de storm? We weten het niet. Er zijn zeker kansen, naast de risico’s, zo bleek tijdens de informatiebijeenkomst.

De bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door GO4EXPORT. GO4EXPORT ondersteunt Gelderse en Overijsselse ondernemers bij het zetten van de juiste stappen in het buitenland. De partners van GO4EXPORT, waaronder World Trade Center Twente, bieden een breed pakket aan instrumenten, waarmee ondernemers hun kansen kunnen benutten.