Nieuws

Groei door Export - de seinen staan weer op groen

Via evofenedex, partner GO4EXPORT: "Nederlandse exporteurs tijdens de coronacrisis zijn geconfronteerd met de grootste omzetdaling van het afgelopen decennium (-5 procent), zien zij dit jaar weer vol vertrouwen tegemoet. Zo verwachten ruim 6 op de 10 bedrijven dat de export in 2021 met 9 procent zal stijgen. De Europese Unie is en blijft de belangrijkste afzetmarkt, terwijl de omzet in het Verenigd Koninkrijk (VK) naar verwachting het sterkst zal dalen. Nederlandse exporteurs noemen de Verenigde Staten (VS) het vaakst als nieuwe exportmarkt die zij dit jaar willen betreden. Dit blijkt uit de 23e editie van Trends in Export, het jaarlijkse onderzoek van Atradius en evofenedex naar trends, knelpunten en verwachtingen van de Nederlandse export." 

Meer weten over Trends in Export? Bezoek onze webinar Trends in Export 2021.  

Export seinen op groen

“ALLES WIJST EROP DAT DE SEINEN WEER OP GROEN STAAN ALS HET GAAT OM GROEI”

“Hoewel Nederland in 2020 de grootste exportdaling in ruim 10 jaar noteerde, is de wereldhandel tegen alle verwachtingen in toch gegroeid. De internationale handel is zeer veerkrachtig gebleken, ondanks de pandemie, verstoringen in toeleveringsketens, de onzekerheid over de afloop van de brexit en het handelsconflict tussen de VS en China. Wel is nog onduidelijk hoe groot de structurele schade en de onvermijdelijke faillissementsgolf zullen zijn als de overheidssteun wordt losgelaten. Het is dus cruciaal om Nederlandse exporteurs ruim te faciliteren bij de doorstart van hun business”, benadrukt Bart Jan Koopman, directeur van evofenedex. “Gelukkig zijn er veel positieve geluiden en dat dit optimisme door veruit de meeste Nederlandse exporteurs wordt gedeeld, blijkt uit de breed gedragen verwachting dat de exportomzet in 2021 met 9 procent zal groeien.”

Europa meest kansrijke regio

Nederlandse exporteurs realiseren veruit het grootste deel van hun omzet (68 procent) in de eurozone en maar liefst driekwart beschouwt Europa ook in het komende decennium als de meest kansrijke regio. Duitsland (73 procent) is net als in voorgaande jaren onze belangrijkste handelspartner, gevolgd door België (64 procent), Frankrijk (52 procent) en het VK (47 procent). Toch waren er in 2020 relatief veel Europese landen onder de omzetdalers, vooral Spanje. Zo is de helft van de bedrijven die naar Spanje exporteerden, met een omzetdaling geconfronteerd. Ook Zwitserland, Frankrijk, het VK en Portugal staan in de top 5 van grootste dalers. Rusland (57 procent) wordt het vaakst genoemd als exportland waar vorig jaar een omzetstijging is gerealiseerd, gevolgd door Canada (54 procent) en Tsjechië (48 procent). Voor 2021 wordt Canada het meest genoemd (70 procent) als verwachte omzetstijger, op de voet gevolgd door de VS, Australië, China en Duitsland.

Lees meer: evofenedex