Nieuws

Delegatie uit Nederland bezoekt Münster: enthousiasme over batterijonderzoek

Ruim 25 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid brachten donderdag een bezoek aan Duitsland om kennis te namen van de ontwikkelingen op het gebied van batterijtechnologie. "De productie en recycling van batterijen zijn ook voor Nederlandse bedrijven zeer interessant. We moeten hierbij als Nederland en Duitsland samen optrekken en snel tot actie overgaan. Onze buren komen op stoom en het is zaak om nu aan te haken. Ze willen graag samenwerken.” Tot die conclusie kwam Oost NL delegatieleider Hans Brouwers HTSM-makelaar Duitsland voor Oost-Nederland na een bezoek aan Münster.

20220414-ihk-nl-delegation-batterie-data.jpg

Het doel van het bezoek was bedrijven, universiteiten en instellingen uit Oost-Nederland te interesseren voor het project van de batterij-onderzoeksfabriek in Münster en het identificeren van onderwerpen om de samenwerking te zoeken, elkaar te versterken.

Batterijfabriek betekent spin-off voor Oost-Nederland

De ‘batterijcel-onderzoeksproductie’ in Münster moet als onderzoeksfabriek een ontwikkelingscentrum voor batterijproductie voor heel Duitsland worden, om zo het bestaande gat in de waardeketen van batterijen en accu’s te dichten. De komst van de onderzoeksfabriek vergt een investering van € 750 miljoen en zal ook een stevige spin-off voor (Oost-)Nederland tot gevolg hebben.

Energieopslag is belangrijk binnen alle bedrijfstakken die zich bezighouden met duurzame energie en mobiliteit.  “In Oost-Nederland hebben we een sterk ecosysteem van bedrijven die zich bezighouden met energieopslag en recycling van batterijen. De noodzaak van innovatie op dat gebied wordt iedere dag duidelijker. Door samen op te trekken met Duitse bedrijven en kennisinstellingen kunnen we elkaar versterken en sneller stappen maken”, zegt Hans Brouwers.

Opzoek naar samenwerkingsmogelijkheden

Deskundigen van Münster Electrochemical Energy Technology (MEET) van de Westfaalse Wilhelms Universiteit, de Fraunhofer Onderzoeksfaciliteit Batterijcel (FFB) en de Hogeschool Münster gaven presentaties. Naast vertegenwoordigers van de organiserende partners waren kleine en middelgrote ondernemingen uit Nederland op het gebied van ontwikkeling en gebruik van batterijen, vertegenwoordigers van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en vertegenwoordigers van de Universiteit Twente te gast.

De directeur van de IHK, Dr. Fritz Jaeckel, heette de gasten welkom. Na een toespraak over Battery Cell City Münster door Matthias Günnewig van de Münster Economic Development Agency, presenteerden Prof. Dr. Martin Winter van MEET. Sigrid Hams van de Münster University of Applied Sciences en Marcel Diehl van FFB hun batterij-activiteiten in de regio. Tenslotte boden diverse momenten gedurende de dag de gelegenheid voor één-op-één gesprekken en uitwisselingen over samenwerkingsmogelijkheden.

Na het evenement bezochten de Nederlandse delegatie en hun gastheren de MEET-onderzoeksfaciliteit en de Fraunhofer researchinstituut voor batterijcelproductie . Als NRW-Grenzlandkammer voor Nederland organiseerde de Industrie- und Handelskammer Nordwestfalen het bezoek, in samenwerking met de Twente Board, Oost NL en de Economische Ontwikkelingsmaatschappij Münster.

Strategische pijlers

Het bevorderen van de samenwerking met de regio Münsterland is één van de strategische pijlers van het Oost NL/GO4EXPORT Duitsland-programma: “Naast samenwerking op gebied van energie zijn we ook actief op gebied van digitalisering, innovatie, industrie. Op 18 mei vindt de Digitale Summit Euregio plaats, gericht op NordWestfalen en Oost-Nederland als innovatieve, high tech digitale regio. En op 22 en 23 juni maken Duitse ondernemers en kennisinstellingen kennis met innovatie hot spots in Oost-Nederland”, besluit Brouwers.