Nieuws

Benut internationaal potentieel met masterclass Grenzenloos Ondernemen

Op donderdag 8 december 2022 start Grenzenloos Ondernemen als een post-HBO traject waarin het onderzoeken van geschikte 'target markets' centraal staat. In september werd het eerste Grenzenloos Ondernemen-traject – gericht op Duitsland – afgerond. Vijf deelnemende ondernemers werden in 20 weken klaar gestoomd voor zakendoen met de Duitse markt. Ze ontvingen een certificaat van Saxion en, belangrijker nog, ze ervaarden de meerwaarde van hun deelname en vonden nieuwe klanten én opdrachten.

Grenzeloos Masterclass

Na het succesvolle eerste traject in 2021/2022 hebben de initiatiefnemers voor het tweede traject gekozen voor een bredere aanpak. Het traject richt zich niet meer enkel op Duitsland, maar op de wereldmarkt waarbij de deelnemers zelf hun eigen focusmarkt kiezen.

Eigen business case staat centraal

De rode draad van Grenzenloos Ondernemen is een eigen business case waar het deelnemende bedrijf aan werkt, met als resultaat een concreet plan. Een deskundige begeleidt de totstandkoming van het plan. Daarnaast volgen de deelnemers gedurende 6 maanden verschillende masterclasses. In deze masterclasses leert men om zich gestructureerd voor te bereiden op uitbreiding naar internationale markten. Met deze kennis kan de business case succesvol worden omgezet naar het daadwerkelijk genereren van business in het targetland.

Het traject kent de volgende onderdelen:

  • Lessen waarin theorie wordt overgebracht als basis om in de praktijk aan de slag te gaan.
  • Workshops en trainingen, oefenen met praktijkcases zoveel mogelijk vanuit de eigen praktijk.
  • Opdrachten waarbij persoonlijke ontwikkeling in internationaal perspectief centraal staat.
  • Praktijkopdrachten en projecten met de partners vanuit het bedrijfsleven, politiek en overheid.
  • Excursies die passen bij de thema’s die behandeld worden.

Meer informatie

Wil je het internationale potentieel van jouw onderneming beter te benutten? Bekijk dan de website van Grenzenloos Ondernemen voor meer informatie over het traject.

Na afloop ontvang je als deelnemer een gewaarmerkt certificaat van Saxion, waaruit blijkt dat je over opgedane kennis en vaardigheden beschikt.

Het initiatief Grenzenloos Ondernemen is een samenwerking tussen Saxion, WTC Twente en DNL Business. De masterclasses worden mede mogelijk gemaakt door GO4EXPORT, het exportprogramma voor ondernemers uit Gelderland en Overijssel, in opdracht van beide provincies. Saxion en WTC Twente zijn partners van het GO4EXPORT-consortium.