Marktonderzoek bij export

Product exporteren? Kijk hier hoe u marktonderzoek doet!

Uw zelf ontworpen tas naar het buitenland exporteren? Is er genoeg interesse en is uw exportplan haalbaar? Veel van deze vragen beantwoordt u door marktonderzoek.

Marktonderzoek als basis

In een marktonderzoek onderzoekt u bijvoorbeeld wie uw potentiële klanten zijn, in welk gebied zij zitten en wie uw concurrenten zijn. Hier vindt u informatie die u op weg helpt met een marktonderzoek.

Waarom wilt u exporteren?

Beschrijf in uw marktonderzoek de reden waarom u gaat exporteren. Bijvoorbeeld omdat u uw klantenkring uitbreidt. Of omdat er in Nederland teveel concurrenten zitten die hetzelfde product aanbieden. Denk ook na hoe u zich onderscheidt. Als u tassen naar Spanje exporteert, moet de tas beter of goedkoper zijn dan vergelijkbare tassen om op te vallen.

Hoe ontstaan kansen?

Er ontstaan in het buitenland kansen door handelspolitieke wijzigingen zoals handelsakkoorden, het verdwijnen van handelsbeperkingen en verlaging van invoerrechten. Ook versoepeling van productwetgeving maakt zakendoen ineens eenvoudiger. Bijvoorbeeld in China vertrouwt de bevolking de voedingsmiddelen industrie niet meer door vergiftigingsincidenten met melk en vlees. Door drastische klimaatverandering ontstaan ook nieuwe marktkansen. Denk aan overstromingen waardoor er dijken gebouwd worden of dat er door extreme droogte behoefte is aan irrigatiesystemen. Kortom, spring in op actualiteit en veranderingen in het buitenland.

Selecteer kansrijke markten voor uw product

De wereld is groot en kent voor uw product wellicht meerdere potentiële afzetmarkten. Om het behapbaar te houden stelt u criteria op en selecteert hiermee de meest kansrijke buitenlandse markt(en). U vergelijkt landen op de voor u belangrijke macro-economische factoren. Kijk hierbij niet alleen naar de huidige situatie maar ook naar de verwachte ontwikkelingen.

Zoek uit of er sectorinformatie beschikbaar is. Lokale brancheverenigingen stellen mogelijk markt- en brancherapporten beschikbaar of geven vakbladen uit. Richt u zich op Europese markten? Dan bieden de marktrapporten die het Centrum tot Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI) op haar website publiceert uitkomst. Het CBI informeert bedrijven uit ontwikkelingslanden over kansen voor hun producten op de Europese markt, maar de rapporten bieden ook relevante informatie voor Nederlandse bedrijven die willen exporteren naar andere Europese landen.

Ook zijn culturele verschillen in het zakendoen en in productbeleving belangrijk. Via het landenoverzicht op RVO.nl vindt u informatie over lokale gebruiken in het buitenland.

Onderzoek het land van uw keuze

Kiest u voor een bepaald land, leer dan uw concurrenten kennen en kijk hoe zij hun product in de markt zetten. Zoek contact met lokale afnemers. Door een beurs in uw exportland te bezoeken, treft u goede contacten.

Onderzoek of het haalbaar is uw product tegen een redelijke prijs in het exportland te verkopen. Houd rekening met zaken als invoerheffingen, transportkosten en bedrijfskosten. Welke kosten u maakt verschilt per land en per product.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en export

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor maatschappelijke kwesties zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing. Men streeft ernaar (commercieel) bij te dragen aan oplossingen voor deze onderwerpen. Met de MVO risicochecker weet u welke risico's u loopt op het gebied van Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen in het land van uw keuze en wat u kunt doen om de risico’s te beperken. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt meer informatie over MVO en internationale handel.

Deze informatie is afkomstig van ondernermersplein.kvk.nl en wordt getoond met behulp van een API. De informatie is samengesteld door KVK.
Laatst gewijzigd