Kostprijsberekening bij export

Hoeveel exportkosten heeft u en welke verkoopprijs moet u vragen? Een kostprijsberekening maakt dit duidelijk. Kijk hoe een kostprijsberekening maakt.

Wat is een goede verkoopprijs?

U besluit om producten te exporteren. Maar hoe bepaalt u een goede verkoopprijs van uw exportproduct? Bij de berekening van de exportprijs draait het niet alleen om de kosten van productie-, opslag, distributie en levering. Het gaat ook om de kwaliteit van uw product, de positionering in de exportmarkt (hoog of laag) en het bepalen van een marktconforme prijs.

Waarom maakt u een kostprijsberekening?

De exportprijs is een cruciaal onderdeel van uw onderhandelingen met de koper. Maar voordat u prijsafspraken maakt, moet u wel weten welke kosten u heeft en rekening houden met de prijzen op de exportmarkt. Zo kunt u uw handelspartner een prijs geven die niet alleen uw kosten dekt, maar waarmee u ook winst maakt en uw product niet uit de (export)markt prijst.

Hoe berekent u de kostprijs?

Bij de kostprijscalculatie houdt u rekening met de productiekosten van de goederen en met de exportkosten. In een kostprijs zitten directe en indirecte kosten. Directe kosten zijn kosten die direct bij het product horen, zoals inkoop van grondstoffen, productiekosten, afschrijving machines, transportkosten en verzekering. Bij indirecte kosten horen uw vaste bedrijfskosten, zoals reclamebudget, reiskosten en het salaris voor een personeelslid. Bij een integrale kostprijsberekening neemt u al deze kosten op in de kostprijs van uw exportproduct.

Voorbeeld kostprijsberekening

Stel: u exporteert 500 handtassen naar Australië. Wat zijn uw kosten en wat is een goede verkoopprijs om er aan te verdienen?

Directe kostprijsberekening
Fabricage- en inkoopkosten à € 20,- per stuk

€ 10.000,00

Beladingskosten container, à € 50,- per pallet

 € 250,00

Vracht huis tot huis

€ 2.750,00

Verkoopwaarde zending

€ 13.000,00

Directe kosten per handtas: € 13.000/500

€ 26,00

Verkoopprijs per handtas

€ 49,95

Winst per handtas

€ 23,95

Totale brutowinst (500 handtassen à € 23,95)

€ 11.975,00

In dit voorbeeld is geen rekening gehouden met de vaste bedrijfslasten per jaar: huur opslagruimte, autokosten, telefoonkosten, bedrijfsverzekering, gas, water en licht, ondernemersinkomen en rente op leningen. De btw is niet meegenomen in de berekeningen. Bij een totale verkoop van 3.000 handtassen berekent u de indirecte kosten als volgt:

Vaste lasten per jaar € 61.800,-

Indirecte kosten per handtas € 61.800,- / 3.000 = € 20,60

Integrale kostprijsberekening
Directe kosten per handtas

€ 26,00

Indirecte kosten per handtas

€ 20,60

Integrale kostprijs per handtas

€ 46,60

Winstmarge per handtas 

€ 23,95

Totale winst (500 handtassen à € 23,95 € 11.975,00
Verkoopprijs per handtas

€ 70,55

Om de juiste verkoopprijs te kunnen berekenen, kunt u het beste uitgaan van een kostprijs waarin u alles meeneemt (directe en indirecte kosten). Dit voorkomt teleurstellingen.

Handige link

Deze informatie is afkomstig van ondernermersplein.kvk.nl en wordt getoond met behulp van een API. De informatie is samengesteld door KVK.
Laatst gewijzigd