Goederen exporteren binnen de EU

Goederen exporteren binnen de EU? Op deze pagina leest u waar u rekening mee moet houden als u producten uitvoert naar een land in de EU.

In de EU is er vrij verkeer van goederen. Dit betekent dat er geen douaneformaliteiten zijn. En dat uw afnemer geen invoerrechten hoeft te betalen. Voor u geldt het 0% btw-tarief als u vanuit Nederland goederen levert aan een zakelijke klant. Check wel de producteisen binnen de EU, en die in het land van uw afnemer. Maak ook goede afspraken over het vervoer van de goederen.

Zakelijke klanten: gebruik het 0% btw-tarief

Als u goederen exporteert naar een zakelijke klant in een ander EU-land, gebruikt u het 0% btw-tarief. Uw afnemer betaalt dan de lokale btw, niet de Nederlandse btw. Hiervoor moet u wel aan 2 voorwaarden voldoen:

Klanten die geen btw-aangifte doen: btw berekenen

Exporteert u goederen binnen de EU naar klanten die geen btw-aangifte doen? Zoals particulieren, ondernemers die vrijgestelde goederen of diensten leveren en rechtspersonen die geen ondernemer zijn. Dan moet u btw in rekening brengen. Of u Nederlandse of buitenlandse btw in rekening moet brengen, hangt af van drempelbedragen. Deze bedragen verschillen per land. Er zijn 2 situaties:

  • U verkoopt in 1 jaar in totaal minder dan het drempelbedrag dat geldt voor het EU-land waarnaar u exporteert. U brengt dan de Nederlandse btw in rekening.
  • U verkoopt in 1 jaar in totaal meer dan het drempelbedrag dat geldt voor het EU-land waarnaar u exporteert. Zodra u het drempelbedrag overschrijdt, moet u zich in dat land registreren als ondernemer. Over het bedrag tot het drempelbedrag berekent u Nederlandse btw. Over het bedrag boven het drempelbedrag berekent u de btw van het land van uw klant. U draagt die btw af aan de belastingdienst van dat land. Het jaar daarop moet u hoe dan ook buitenlandse btw in rekening brengen, ook als u het drempelbedrag niet overschrijdt.

Let op: wilt u liever niet voortdurend drempelbedragen in de gaten houden? En verschillende btw-tarieven toepassen? Dan mag u ook altijd het buitenlandse btw-tarief toepassen voor klanten die geen btw-aangifte doen. U gebruikt dan de regeling voor afstandsverkopen.

Controleer welke producteisen gelden

Een product moet veilig en bruikbaar zijn voor het op de markt komt. Ga daarom na welke producteisen er in de EU gelden voor uw product. Voldoet uw product aan de Europese producteisen? Dan mag u het naar iedere EU-lidstaat exporteren.

Check de lokale wetgeving

Veel landen eisen productinformatie in de taal van het land. Dat geldt vooral voor gebruiksaanwijzingen, maar ook voor verpakkingen en etiketten. Soms is een technische aanpassing van het product nodig. Ook zijn er regels om de hoeveelheid verpakkingsafval te beperken. Check de wetten en regels in het exportland en kijk ook bij het EU Product Contact Point.

Maak afspraken over het goederenvervoer

Maak afspraken met uw klant over wie zorgt voor het vervoer van de goederen. Zorgt u zelf voor het transport? Dat kan op verschillende manieren. U kunt het goederenvervoer natuurlijk ook uitbesteden aan een transporteur, expediteur of pakketdienst. Belangrijk: als de klant de goederen zelf afhaalt, vraag altijd een vervoersverklaring.

Zorg voor algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden

  • Communiceer uw algemene voorwaarden zo vroeg mogelijk met uw klant.
  • Maak met uw zakenpartner via leveringsvoorwaarden duidelijke afspraken over het moment waarop het risico van verlies, diefstal of schade aan de goederen overgaat tijdens het vervoer. Bent u hiervoor verantwoordelijk? Sluit een transportverzekering af.

Tips bij export binnen de EU

Feiten en cijfers: hoeveel exporteert Nederland?

De grafiek toont de totale uitvoerwaarde van goederen van Nederland naar EU-landen per maand.

Deze informatie is afkomstig van ondernermersplein.kvk.nl en wordt getoond met behulp van een API. De informatie is samengesteld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek en KVK.
Laatst gewijzigd