G4E Toolbox pagina

Factuurverklaring voor kleine zendingen

De KvK heeft een modeltekst van een factuurverklaring opgesteld in 4 talen. Download de modeltekst en lees de geldigheidsvoorwaarden goed door.

Factuurverklaring in plaats van EUR.1

Als u exporteert, kan uw afnemer of importeur in het land van bestemming in sommige gevallen korting of vrijstelling op invoerrechten krijgen. Om te laten zien dat goederen van oorsprong zijn uit de EU en voldoen aan de preferentiële oorsprongsregels, moet u een EUR.1 certificaat bij uw zending toevoegen. Als de waarde van de goederen die van preferentiële oorsprong zijn niet hoger is dan € 6.000,- is, mag u een factuurverklaring (in plaats van een EUR.1) gebruiken.

Wanneer is een factuurverklaring geldig?

De factuurverklaring bestaat uit een voorgeschreven tekst, die onder een factuur wordt geplaatst en moet worden ondertekend. U als exporteur verklaart hierin dat de producten van preferentiële oorsprong zijn. Gebruik hiervoor de modelverklaring van de KvK. Wijzig deze tekst niet, anders is hij niet geldig. Let ook op dat u naast uw originele handtekening (dus geen kopie of stempel) ook de plaats en datum en uw naam en functie noemt. U mag de verklaring ook plaatsen op de factuur, paklijst of ander handelsdocument waarop de waarde van de goederen staat.

Oorsprongsregels bij een factuurverklaring

De goederen moeten wel aan dezelfde oorsprongsregels voldoen als bij een certificaat EUR.1 of EUR-MED. Als u meer informatie wilt over het gebruik van een factuurverklaring, neem dan contact op met de Kamer van Koophandel.

Voorbeeld factuurverklaring

De KvK heeft een handige modeltekst van een factuurverklaring opgesteld. De modeltekst is in 4 talen opgesteld. Heeft u een andere taal nodig, dan kunt u een voorbeeldtekst opvragen bij de Kamer van Koophandel.

Uitzonderingen voor de factuurverklaring

Als de goederen in uw zending een hogere waarde dan € 6.000,- hebben, moet u als bewijs van de preferentiële oorsprong een certificaat EUR.1 of EUR-MED toevoegen aan uw zending. Behalve als u als exporteur een vergunning 'Toegelaten Exporteur' van de Douane heeft. Dan mag u de factuurverklaring ook gebruiken boven het grensbedrag van € 6.000,-. Noem in de verklaring dan wel het nummer van de vergunning.

Ander formulier voor Syrië

Syrië gebruikt in plaats van een factuurverklaring het EUR-2 formulier. Dit geldt alleen in het postverkeer en voor een waardegrens van € 1.795,-.

Factuurverklaring bij een gemengde zending

Heeft u in uw exportzending zowel goederen die 'van oorsprong' als en niet van oorsprong zijn, dan heeft u geen zgn. gemengde zending. U geeft dan op het document van de de factuurverklaring aan welke goederen van oorsprong zijn en welke niet. De afwijkende oorsprong van de goederen hoeft u niet aan te tonen.

Deze informatie is afkomstig van ondernermersplein.kvk.nl en wordt getoond met behulp van een API. De informatie is samengesteld door KVK.
Laatst gewijzigd