Agenda

Missie naar Rebuild Ukraine conferentie - met NL Lounge

Tijdens de conferentie organiseren wij een NL Lounge, waar u uw gesprekken kunt voeren. De missie staat onder leiding van de gezant voor wederopbouw van Oekraïne, Roderick van Schreven.

Rebuild Ukraine conferentie in Warschau

Tijdens de Rebuild Ukraine conferentie in Warschau komt u meer te weten over geplande wederopbouwprojecten. Ook komt u in contact met belangrijke Oekraïense organisaties.

De Rebuild Ukraine conferentie brengt overheden, internationale financiële instellingen, bedrijven en Oekraïense gemeenten samen. Het doel van de conferentie is om wederopbouwprojecten te presenteren en om verschillende partijen samen te brengen. Deze conferentie volgt op een succesvolle eerste editie in februari 2023.

Op de conferentie komt u in contact met zo’n 100 Oekraïense gemeenten en een aantal ministeries. Er zijn Internationals uit de hele wereld die interesse hebben in de wederopbouw van Oekraïne. Ook grote internationale financiële instellingen, die betrokken zijn bij de wederopbouw, komen naar Warschau voor deze conferentie.

De conferentie wordt georganiseerd door:

 • de Oekraïense ministeries van Energie en van Gemeenschappen, Gebieden en Infrastructuurontwikkeling;
 • het Oekraïense Staatsagentschap voor Infrastructuurherstel en -ontwikkeling;
 • het Poolse Ministerie van Economische Ontwikkeling en Technologie;
 • de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Oekraïne;
 • betrokken ministeries van EU-partnerlanden.

Voor wie?

Deelname aan deze missie staat open voor Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties die actief zijn in:

 • energie (zonne-energie, windenergie, waterstof, biomassatechnologieën, geothermie, energie-efficiënte en energieopslag);
 • water;
 • agri-food (tuinbouw, (bio)energie, zuivel/ veehouderij, agrologistiek);
 • Life sciences & health (LSH).

U kunt op hoog niveau netwerken doordat veel Oekraïense gemeenten en ministeries naar de conferentie komen.

Kansen in de energiesector

 • Zonne-energie: Oekraïne zoekt een Nederlands bedrijf dat innovatieve, duurzame zonnepanelen biedt die in Europa worden gemaakt. Zonnepanelen die Oekraïense bedrijven kunnen installeren als onderdeel van een zonnepark, of los op daken.
 • Windenergie: Oekraïne zoekt naar een Nederlands bedrijf dat windturbines produceert. Oekraïense bedrijven moeten deze windturbines zowel op land als op zee (bij voorkeur) kunnen installeren.
 • Waterstof: Oekraïne zoekt naar een Nederlands bedrijf dat werkt aan de ontwikkeling van hernieuwbare waterstofketens, en dan het liefst bij opwekking, transport, opslag en overslag van waterstof. Een bedrijf ook dat wil samenwerken met een Oekraïens bedrijf.
 • Biomassatechnieken: biomassa, biogas, biobrandstoffen en energie-uit-afval. Oekraïne zoekt Nederlandse bedrijven die deze technieken biedt en ze in Oekraïne kunnen toepassen.
 • Geothermie:Oekraïne zoekt een Nederlands bedrijf dat geothermie op grotere schaal kan opzetten in Oekraïne.
 • Energie-efficiëntie: Oekraïne zoekt Nederlandse bedrijven die energie-efficiëntie kunnen doorvoeren in de bebouwde omgeving (warmtepompen, isolatietechnieken of ledlampen bijvoorbeeld), op een ondergrondse infrastructuur (kabels, pijpen en warmtenetten), of die industrieterreinen kunnen verduurzamen. Voor elk genoemd gebied nodigen wij graag één bedrijf uit, dus 3 in totaal.
 • Energieopslag (elektronen): Oekraïne zoekt een Nederlands bedrijf dat kleinere tot middelgrote batterijoplossingen biedt, die mobiel te gebruiken zijn.

Waarom deelnemen?

 • U presenteert zich aan een groot Oekraïens en internationaal publiek, samen met andere Nederlandse bedrijven en organisaties.
 • U komt in contact met Oekraïense organisaties en bedrijven en met mogelijke internationale partners.
 • U onderzoekt uw zakelijke kansen bij de wederopbouw van Oekraïne.

Programma

De Rebuild Ukraine conferentie vindt plaats op 14 en 15 november 2022 in Warschau.

Deelnemers aan deze NL Lounge en conferentie reizen op 13 november 2023 naar Warschau. Wij organiseren een start- en netwerkbijeenkomst, in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Warschau.

NL Lounge

Op de conferentie heeft Nederland een eigen NL Lounge. Nederlandse deelnemers mogen de Lounge gebruiken als ontvangst- en informatieruimte en om gesprekken te voeren. In de NL Lounge vindt ook matchmaking plaats.

De organisatie werkt nog aan het programma van de NL Lounge en missie Rebuild Ukraine. Op het programma staan in ieder geval:

 • deelname en bezoek aan de Rebuild Ukraine conferentie;
 • start- en netwerkbijeenkomst (kick-off meeting);
 • matchmaking;
 • bezoeken van de netwerkbijeenkomst van de conferentie;
 • informatiesessie (van specifieke sectoren).

Kosten en deelname

Deelname kost € 500 per organisatie (1 persoon per organisatie). Voor iedere extra persoon betaalt u € 250.

Deze kosten zijn inclusief:

 • deelname en presentatie in de NL Lounge;
 • kick-off receptie;
 • matchmaking;
 • netwerkbijeenkomst vanuit de beursorganisatie;
 • lokale ondersteuning door de organisatie;
 • 1 toegangspas voor de conferentie.

Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening en risico. Na inschrijving informeren wij u verder over mogelijkheden voor verblijf. Het staat u vrij om uw eigen reis en verblijf te regelen.

Voor bepaalde programmaonderdelen geldt een maximaal aantal deelnemers.

Aanmelden

Meld u aan voor de NL Lounge en missie Rebuild Ukraine. U kunt zich aanmelden tot 15 september 2023.

Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die passen binnen de hierboven genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging betekent daarom niet dat u automatisch kunt deelnemen aan de handelsmissie.

U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname na sluiting van de aanmeldperiode.

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in samenwerking met:

 • Ministerie van Buitenlandse Zaken;
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
 • De Nederlandse ambassades in Kiev en Warschau;
 • Topsector Agri & Food;
 • Task Force Health Care (TFHC)
 • andere betrokken publieke en private partners als NWP .

Meer weten?

Heeft u vragen over deze missie? Neem dan contact op met:

Hanneke Bogaerts, projectmanager Missies bij RVO, E: hanneke [dot] bogaerts [at] rvo [dot] nl

Startdatum
Einddatum
Locatie

Warschau