Agenda

Innovatiemissie naar Beieren: Agtech, Robotisering & Digitalisering in open teelten

Werkt u als ondernemer of onderzoeker aan innovatieve “agtech oplossingen” voor de open teelt? Wilt u samen met partners in Duitsland aan innovatie en productontwikkeling (R&D) werken? Ga dan mee met de “kennis en technologie innovatiemissie” naar Beieren. Centraal bij deze agri-food innovatiemissie staat het verkennen van gelijkwaardige samenwerking bij onderzoek en ontwikkeling, zowel voor onderzoekers als bedrijven.

Beieren: Focus op robotisering en digitalisering van de landbouw

Beieren is één van de meest innovatieve “Bundesländer” in Duitsland met een sterk ontwikkelde technologiesector. Het landbouwministerie van Beieren zet stevig in op digitalisering in de landbouwsector met onder meer een digitaliseringsstrategie én investeert daarbij 100 miljoen euro in subsidies voor boeren. De belangrijkste drijfveer hierachter is het verminderen van chemie in de landbouw en zo de druk op klimaat en biodiversiteit te verminderen.

Beieren heeft een sterk kennis- en innovatie ecosysteem met grote (industriële) partijen als Fendt, Siemens en grote internationale agrarische bedrijven als Baywa die allen in digitalisering en agtech investeren. Daarnaast zijn er ook gerenommeerde onderzoeksinstituten als Technische Universiteit München en Hogeschool Weihenstephan-Triesdorf die werken aan digitalisering in de landbouw.

Er zijn in Beieren ook field labs opgezet waar nieuwe technologie en oplossingen in een realistische praktijksituatie getest en doorontwikkeld kunnen worden, dit ook in samenwerking met boeren. Deze field labs bieden voor Nederlandse bedrijven kansen om hun innovaties te demonstreren en laten testen.

Voor wie?

Bent u een ondernemer of bent u als onderzoeker verbonden aan een kennisinstelling? En werkt u aan innovatieve digitale oplossingen, agtech en precisielandbouw toepassingen voor open teelten? Deze missie neemt u mee naar Beieren, een regio bekend om zijn akkerbouw met o.a. teelt van tarwe, gerst en mais en aardappelteelt.

Diverse AgTech en precisielandbouw oplossingen komen daarbij kijken:

 • Autonome veldrobots (e.g. schoffelen, wieden, oogsten);
 • Precisie-bespuiting;
 • Drone technologie;
 • Sensor toepassingen;
 • Imaging oplossingen, o.a. (spectrale) camera’s, satellietdata;
 • Farm management software;
 • Big data en AI oplossingen.

Doelen van de missie

De doelen van deze missie zijn:

 • Inzicht krijgen in het ecosysteem, innovatieve ontwikkelingen en kansen in de agro-sector in Beieren.
 • Best practices verkennen en uitwisselen binnen beleid, industrie en op de boerderij.
 • Verkennen van trends en kansen voor meerjarige (publiek-private) samenwerking tussen kennisinstellingen en tussen bedrijven op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.
 • Innovatieve kennis en technologie uit Nederland koppelen aan marktkansen in Duitsland.

In Nederland willen we niet alleen een belangrijke exporteur zijn van duurzaam geproduceerde agri-food-producten, maar ook van kennis, kunde en technologie voor het realiseren van een houdbaar voedselsysteem wereldwijd. Deze positie versterken we door te investeren in digitale innovaties en door samen te werken in onderzoek en ontwikkeling met internationale partners.

Conceptprogramma

Het missieprogramma is in ontwikkeling. We proberen de specifieke wensen van de deelnemers zoveel mogelijk mee te nemen bij het bepalen van het definitieve programma.

De belangrijkste ingrediënten voor het 3-daagse programma:

 • Bezoeken aan grote bedrijven als Baywa, Fendt, Siemens evenals startups
 • Bezoeken aan TU München, University of Applied Sciences Weihenstephan-Triesdorf
 • Netwerk event (plus mogelijk seminar)
 • Bezoek aan LfL (uitwisseling en inzicht in beleidsprioriteiten en investeringen)
 • Bezoek aan Field Lab of een innovatief boerenbedrijf

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 250 per persoon. Hierbij is inbegrepen: deelname aan het collectief programma, transfers van en naar programmaonderdelen, lunch en diners als dit is vermeld in het programma.

Deelname is exclusief: reis- en verblijfskosten en alle individuele kosten.

Deelname

Wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie? Meldt u dan uiterlijk vrijdag 12 april 2024 aan via het online aanmeldformulier.

Definitieve deelname hangt af van het aantal beschikbare plekken. Ook kijken wij hoe goed uw technologie binnen de scope en doel van de missie past.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze innovatiemissie? Neemt u dan contact op met:

Suraj Jamge

Advisor Agri-Food/Bioeconomy, Horizon Europe

E: suraj [dot] jamge [at] rvo [dot] nl

M +31 (0) 6 2147 5963

 

Bert van der Heide
Adviseur Internationale Innovatie Agri-Food

E: bert.vanderheide@rvo.nl

M +31 (0) 6 2937 1209

Kijk op onze website of stuur een mail naar innovatiemissies [at] rvo [dot] nl.

 

Op zoek naar financiële ondersteuning voor uw plannen?

Daarnaast zijn er binnen RVO verschillende andere instrumenten zoals DHI en PIB beschikbaar. Raadpleeg hiervoor onze subsidie- en financieringswijzer voor Duitsland.

Startdatum
Einddatum
Locatie

Beieren