Diensten leveren buiten de EU

Visum, btw-aangifte, lokale wetgeving en vergunningen. Hiermee moet u zoal rekening houden wanneer u diensten levert buiten de EU.

U wilt diensten leveren in een land buiten de Europese Unie (EU). U levert de dienst vanuit Nederland of u verricht de dienst in het land van uw klant. In veruit de meeste gevallen is dit toegestaan, maar soms heeft u een vergunning nodig. Daarnaast is het goed om altijd lokale gebruiken, wetten en regels te checken voordat u in een ander land aan de slag gaat.

Check of u een visum nodig heeft

Bij een bezoek aan verschillende landen buiten de EU, heeft u een visum nodig. U kunt dit navragen bij de ambassade of het consulaat van het land waar u uw diensten levert. Daar kunt u het visum aanvragen en hoort u aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Ga na of er eisen zijn voor uw paspoort

Landen buiten de EU accepteren alleen een geldig paspoort als identificatiebewijs. Vaak moet uw paspoort bij binnenkomst of vertrek ook nog een aantal maanden geldig zijn. Meer informatie hierover vindt u ook bij de ambassade of het consulaat van het land waar u uw diensten levert.

Zaken waarmee u rekening moet houden

In het land waar u uw dienst levert, krijgt u te maken met lokale wetgeving en gebruiken. Zorg dat u hiervan goed op de hoogte bent. Check de lokale do’s-and don'ts.

Als u een strategische dienst wilt leveren, moet u daarvoor eerst een vergunning aanvragen. Strategische diensten zijn bijvoorbeeld: reparatie of onderhoud van militaire goederen of bepaalde software. Check of u een vergunning nodig heeft.

Zorg ook voor algemene voorwaarden.

Check daarnaast of er speciale eisen aan uw diploma’s worden gesteld, hoe het zit met verzekeringen, of u geld moet afdragen voor sociale verzekeringen en welke vergunningen u nodig heeft.

Gebruik de tools Diensten in en uit het Buitenland en Digitale diensten in en uit het Buitenland

Om te bepalen waar u de btw over uw dienst moet aangeven en betalen, gebruikt u het hulpmiddel Diensten in en uit het buitenland van de Belastingdienst. Dit hulpmiddel geeft antwoord op veel btw-vragen bij diensten leveren buiten de EU. Bijvoorbeeld in welk land u de btw moet aangeven en betalen. En als u digitale diensten levert aan particulieren, gebruikt u het hulpmiddel Digitale diensten in en uit het buitenland.

Tip! Ga na of u uw btw kunt terugvragen

Als u kosten maakt in het land waar u de diensten levert, kunt u soms de btw terugvragen. Bij de belastingdienst van het land waarin u uw diensten levert, kunt u nagaan of dat kan. En hoe u dat doet.

Regel tijdelijke invoer van goederen

Heeft u voor uw diensten in het buitenland ook goederen nodig? Bijvoorbeeld: een laptop, promotiemateriaal of muziekinstrumenten. Dan voert u deze tijdelijk in buiten de EU. U moet dan waarschijnlijk 2 keer invoerrechten betalen. In het land waar u uw dienst levert en bij terugkomst in Nederland. Om dubbele invoerrechten te voorkomen, kunt u:

  1. Een vergunning tijdelijke in- en uitvoer aan bij de douane (EX-3) aanvragen. Bij terugkeer in Nederland betaalt u geen invoerrechten. En in het land waar u uw dienst levert is een borgsom vaak voldoende. Direct een vergunning aanvragen.
  2. Een ATA-carnet aanvragen bij KVK. In een aantal landen buiten de EU betaalt u met een ATA-carnet geen btw, invoerrechten of borgsommen. Direct een ATA-carnet aanvragen.

Feiten en cijfers: hoeveel exporteert Nederland aan diensten?

De grafiek toont de exportwaarde van diensten naar niet-EU-landen per kwartaal.

Deze informatie is afkomstig van ondernermersplein.kvk.nl en wordt getoond met behulp van een API. De informatie is samengesteld door KVK, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Belastingdienst en Centraal Bureau voor de Statistiek.
Laatst gewijzigd