Diensten leveren binnen de EU

U levert diensten binnen de EU. Verleg de btw naar uw afnemer en vermeldt 'btw verlegd' op de factuur. Denk aan lokale gebruiken van het land van uw afnemer.

In de EU is er vrij verkeer van diensten. Dit betekent dat er geen douaneformaliteiten zijn. Als u diensten levert binnen de EU aan een zakelijke afnemer, is de kans groot dat u de btw moet verleggen naar uw afnemer. En misschien moet u uw factuur anders opmaken dan normaal. Daarnaast is het goed om lokale gebruiken, wetten en regels te checken voor u in een ander land aan de slag gaat.

Gebruik de tool Diensten in en uit het buitenland

Om te bepalen waar u de btw over uw dienst moet aangeven en betalen, gebruikt u het hulpmiddel Diensten in en uit het buitenland van de Belastingdienst. Dit hulpmiddel geeft antwoord op veel btw-vragen bij diensten leveren in de EU.

Ga na wie de btw betaalt

In principe verlegt u de btw naar uw zakelijke klant binnen de EU. U meldt 'btw verlegd' op de factuur. En uw afnemer betaalt de btw in zijn eigen land. Maar u mag niet altijd de btw verleggen. Bijvoorbeeld als u restaurantdiensten of cateringdiensten levert. Levert u diensten aan een particulier? Dan moet u meestal de Nederlandse btw in rekening brengen. Gebruik het hulpmiddel 'Diensten in en uit het buitenland' van de Belastingdienst om te bepalen wat u met de btw moet doen. U weet dan ook wat u op uw factuur moet zetten.

Check in welk land u btw-aangifte moet doen

Misschien moet u btw-aangifte doen in het land van uw afnemer, misschien moet dat in Nederland. Gebruik de tool Diensten in en uit het buitenland van de Belastingdienst om te bepalen wat u moet doen. Het kan zijn dat u contact moet opnemen met de belastingdienst van het land van uw afnemer om te weten te komen of u daar aangifte moet doen. Een overzicht van belastingdiensten in EU-landen vindt u op de site van de Europese Commissie.

Controleer het btw-identificatienummer van uw klant

Het is belangrijk om te weten of uw klant een ondernemer is. Zeker als u de btw verlegt. Als later blijkt dat uw klant geen ondernemer is, kunt u een naheffingsaanslag krijgen. Controleer op de site van de Europese Commissie of het btw-identificatienummer van uw klant klopt. Met ondernemer bedoelen we klanten met een btw-identificatienummer.

Check of u opgaaf ICP moet doen

Intracommunautaire prestaties verwerkt u in de btw-aangifte. Ook moet u ze opgeven in de opgaaf Intracommunautaire Prestaties (opgaaf ICP).

Een dienst leveren binnen de Europese Unie is een intracommunautaire prestatie als:

  • u levert aan een ondernemer in een ander EU-land
  • de diensten zijn belast in het land van die ondernemer

Gebruik het hulpmiddel Diensten in en uit het buitenland van de Belastingdienst om te kijken of u een opgaaf ICP moet doen.

Digitale diensten Mini One Stop Shop

Levert u digitale diensten aan particulieren? Zoals elektronische diensten, telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten. Dan moet u de btw waarschijnlijk aangeven in ieder land waar u de dienst levert. Gebruik het hulpmiddel Digitale diensten in en uit het buitenland van de Belastingdienst om te bepalen waar u de btw moet aangeven. Om te voorkomen dat u zich moet registreren in elk EU-land waar u digitale diensten levert, is de Mini One Stop Shop-regeling (MOSS) ingevoerd. Als u zich aanmeldt voor de MOSS, kunt u de btw aangeven en betalen via 1 land: het land waar u bent gevestigd. 

Levert u digitale diensten aan particulieren binnen de EU? En is uw omzet daarvan in 1 kalenderjaar én in het kalenderjaar ervoor maximaal € 10.000? Dan moet u de btw over deze diensten sinds 1 januari 2019 aangeven in Nederland. Maar u mag de btw ook aangeven in het EU-land van de particulier aan wie u levert. Dat regelt u met het formulier Keuze plaats van dienst digitale diensten.

Houd rekening met lokale wetgeving

In het land waar u de dienst levert, krijgt u te maken met lokale wetgeving en gebruiken. Zorg dat u hiervan goed op de hoogte bent. Op rvo.nl vindt u voor een groot aantal landen informatie over subsidies, do’s-and-don’ts, wetten en regels en sectoren. Gebruik de RVO Exportwijzer en vind eenvoudig uw weg binnen het aanbod van informatie, financiering en andere vormen van ondersteuning

Centrale contactpunten van de EU

Wanneer u diensten wilt verrichten in andere EU-landen, dan staan de Centrale contactpunten van de EU voor u klaar. Dit zijn overheidsportals die u kunnen helpen met de regels, richtlijnen en formaliteiten die gelden voor dienstverlening of bedrijfsvestiging in een ander EU-land.

Tip: Vrij reizen binnen de EU

U heeft binnen de EU geen speciale documenten nodig om te reizen naar het land waar u de dienst levert. U moet wel altijd met een identiteitsbewijs kunnen aantonen wie u bent.

Discussies

Praat mee met andere ondernemers over internationaal ondernemen.

Feiten en cijfers: hoeveel exporteert Nederland aan diensten?

De grafiek toont de exportwaarde van diensten naar EU-landen per kwartaal.

Deze informatie is afkomstig van ondernermersplein.kvk.nl en wordt getoond met behulp van een API. De informatie is samengesteld door Belastingdienst, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek en KVK.
Laatst gewijzigd