Bedrijfsprofielen

Reden

Reden
Reden (Research Development Nederland) helpt u graag met het virtueel testen van producten. Ze excelleren in de ontwikkeling van complexe, fysieke producten en systemen die dienen te voldoen aan hoge eisen. Ze modelleren deze producten en simuleren diverse extreme omstandigheden om te controleren of het product de gewenste performance haalt en hoe het product, waar nodig en mogelijk, verbeterd kan worden.

Reden is een gedreven, innovatief en creatief ingenieursbureau. De jarenlange ervaring en het academisch geschoold personeel verzekeren u van betrouwbare en concrete resultaten die de verdere ontwikkeling van uw product ondersteunen. Reden werkt vanuit een multiphysics benadering met technische mechanica als zwaartepunt. Dit betekent een combinatie van verschillende virtuele modellen met verschillende eigenschappen welke door Reden gemodelleerd en gesimuleerd kunnen worden.

Reden positioneert zich tussen de kennisintensieve wetenschap en het bedrijfsleven. Middels hun modelleringstechnieken vertalen ze kennis naar kunde. Ze doen dit in het gehele ontwikkelingsproces van ontwerp tot en met productie.

Producten & Diensten

De simulatie gedreven productontwikkeling van Reden vindt zijn toepassing in vele verschillende sectoren, waaronder automotive, (consumenten) elektronica, lucht- en ruimtevaart en werktuigbouw.

Het specialisme van Reden ligt in het ontwikkelen van een maakbaar en werkend concept. Ze gebruiken hiervoor diverse modelleertechnieken (virtual prototyping/virtual testing). Aangezien er vele parameters zijn die gekozen kunnen worden maken ze in dit soort situaties veelal een beschrijving van de performance in relatie tot de designparameters. Het maken van proefmodellen en prototypes besteden ze uit. Resultaat is een robuust ontwerp. Vervolgens kan het bedrijf via het eigen ontwikkelde softwarepakket MrReves de design space berekenen en visualiseren en een optimale parameterkeuze maken.

Exportlanden

Reden is actief in 4 landen.