Bedrijfsprofielen

CRV4all

CRV4all
CRV4all, een coöperatieve veeverbeteringsorganisatie van Nederlandse en Belgische boeren opgericht voor stamboekvee. Het hoofdkantoor is gevestigd in Arnhem. Vanuit de Deventervestiging wordt sperma geëxporteerd.

CRV4all, een bedrijf dat duurzaam haar werkzaamheden uitvoert. De Deventervestiging langs de IJssel waar de sprietjes in dampende stikstofketels worden bewaard, om wereldwijd verscheept te worden voor nieuwe generaties koeien.

Producten & Diensten

CRV4all ‘een supermarkt’ voor sperma en derde op de wereldranglijst van sperma-exporteurs. De export bedraagt 40% van de omzet. CRV4all is een coöperatie. De helft van de winst gaat naar de leden. De overige winst wordt gebruikt voor innovaties, product- en procesontwikkelingen op internationaal niveau. Onderzoek wordt in samenwerking met de universiteiten van Wageningen en Leuven uitgevoerd

Export Ambitie

CRV4all is actief in 60 landen, waarvan in 13 landen een eigen vestiging wordt geleid. De overige landen worden vanuit een distributeur bediend. Vestigen in een land heeft voordelen, qua afzet van de sperma, betrouwbaarheid en het opbouwen van kennis. De afzetmarkt kan in de eigen taal worden bediend, zodat per land inzicht wordt verkregen in de gewenste kengetallen, over fokwaardes, voeding, ziektes et cetera. Met al deze informatie wordt een database gevuld. Op deze wijze kan trefzeker een stier worden geselecteerd voor het fokprogramma in het betreffende land en wordt inteelt uitgezonderd. Sinds 2005 worden de DNA stukjes onderzocht en zijn veehouders steeds beter in staat om de koeien te analyseren.

Exportlanden

Europa alle landen exclusief Liechtenstein. Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, Filippijnen, Japan, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

Achtergrond informatie
Veestapels verschillen over de hele wereld. Is de zwartbonte koe een begrip wereldwijd, de roodbonte MIJ en Holstein koe in Nederland en Europa, de fokprogramma’s verschillen echter per land. Dit is mede afhankelijk van de wensen van de consument en van de fabrikanten die zuivel en vlees produceren.