Bedrijfsprofielen

Be Informed

Be Informed
Be Informed is een ICT-bedrijf dat software bouwt om kennisintensieve processen te automatiseren. “Je kunt denken aan het aanvragen van een hypotheek, verlenen van vergunningen, uitvoeren van due diligence of het verlenen van kredieten. Onze software is intelligent en kan advies- en beslistaken overnemen die door hoogopgeleide kenniswerkers worden uitgevoerd.” Aan het woord is Rik Hoogenberg, oprichter en CEO.

Be Informed is in 2006 opgericht en heeft 35 medewerkers in Apeldoorn. Daarnaast heeft Be Informed vestigingen in Washington en Londen.

Producten & Diensten

Be Informed heeft een innovatief softwareplatform ontwikkeld voor het automatiseren van complexe en kennisintensieve processen. Dit wordt ook wel Intelligent Robotic Process Automation (iRPA) genoemd. Volgens kenners zet iRPA de wereld op z’n kop en leidt het tot een ware revolutie bij het automatiseren van operationele processen. Het verbetert de kwaliteit, verhoogt de productiviteit en verlaagt de kosten.

Hoogenberg licht toe: “Het unieke van onze software is dat het volledig model gedreven is, waardoor gebruikers nieuwe strategieën en regelgeving direct kunnen doorvoeren. Daarmee wordt voor klanten het invoeren van wijzigingen versneld van maanden naar dagen.”

Het bedrijf wordt internationaal gezien als een voorloper op het gebied van iRPA. In 2016 heeft Be Informed de Innovatie Challenge Award van de NCI Agency van de NAVO gewonnen. Een bijzondere internationale waardering. Het winnende voorstel van Be Informed voorziet militaire eenheden van real time informatie (data) uit internetknooppunten zoals telefoongesprekken, e-mails en sociale media.

Export Ambitie

Klanten zitten met name in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het bedrijf werkt onder andere voor Procter & Gamble, de Nederlandse en Britse immigratiediensten, het Europese Patent Office, grote Britse banken en verzekeraars, Tesco Bank en Amerikaanse overheden. Hoogenberg: “Daarnaast hebben we partners die onze software implementeren bij klanten. Vaak zijn dit consultants zoals Deloitte en Accenture. Op deze manier bereiken we een grote markt en kunnen wij ons op het ontwikkelen van de software blijven richten.”

Exportlanden

Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Klanten met kennisintensieve processen

Het softwarebedrijf richt zich op sectoren die worden gekenmerkt door veel regelgeving, complexe producten en diensten en dynamische processen. “Denk aan overheidsinstanties, die verantwoordelijk zijn voor het toepassen van juiste wet- en regelgeving of banken en verzekeraars wiens complexe producten steeds intelligent