HTSM EN DUITSLAND

Oost-Nederland heeft een sterk HTSM profiel, maar slechts een klein deel van de Overijsselse en Gelderse HTSM bedrijven is internationaal actief. Toch liggen de mogelijkheden voor expansie van deze bedrijven in internationaal georiënteerde ketens en markten. Daarbij is vooral de Duitse markt interessant vanwege de bereikbaarheid, omvang en positionering.

okt 13, 2017 | Kennisbank

HTSM expansie in Duitsland

Slechts een klein deel van de Overijsselse en Gelderse HTSM (= High Tech Systemen & Materialen) bedrijven is internationaal actief. Expansie is vooral op de Duitse markt interessant. Daarom gaat GO4Export gericht investeren in intensivering met bestaande relaties in Duitsland, samenwerking met regio’s en het in kaart brengen van kansen over de grens voor bedrijven uit Overijssel en Gelderland.

Oost-Nederland is, met de UT Twente als zwaartepunt, sterk in Smart Industry, Advanced Materials en Connected Systems. Met name de ontwikkelingen rond Smart Industry bieden kansen op het moment dat technologie en marktontwikkelingen slim en op tijd worden gecombineerd. BOOST maakt Oost-Nederland klaar voor Smart Industry.

De kennis die op de Universiteit Twente wordt ontwikkeld, alsmede de bedrijvigheid die daaromheen wordt ontwikkeld in Overijssel en Gelderland, heeft internationale klasse. Het is van belang om dit internationaal uit te dragen en verbindingen aan te gaan met interessante bedrijvigheid in het buitenland.

Voor Wie?

Voor HTSM ondernemingen die in Duitsland willen uitbreiden