jun 26, 2018 | China, Nieuws, september

Voor ondernemers uit Oost-Nederland liggen ontzettend grote mogelijkheden in China. Martin Leushuis vertelt hoe hij voor GO4EXPORT ondernemers direct in contact brengt met Chinese zakenpartners. In september vertrekt een handelsmissie vanuit Oost-Nederland naar de provincie Liaoning in het noordoosten van China onder leiding van gedeputeerde economie in Overijssel Eddy van Hijum. Martin Leushuis is van het GO4EXPORT Office in China, hij organiseerde in de aanloop naar deze missie al diverse beursbezoeken voor bedrijven uit Oost-Nederland.

 

Hoe was de IFAT-zusterbeurs in Shanghai de IE Expo?

Als GO4EXPORT waren we met 3 bedrijven onder eigen vlag op de IE Expo in Shanghai. Er was nog geen budget voor, maar we vonden deze beurs zo belangrijk dat we het op deze manier hebben opgelost. En dat was al heel succesvol omdat het bijvoorbeeld een van de deelnemers 150 aanvragen uit China opleverde. Om het nog succesvoller te maken, willen we volgend jaar graag een Holland Paviljoen neerzetten. Hierover zijn we nu in gesprek met de Nederlandse posten in China.

 

En daarop volgde de milieutechbeurs IFAT in München..

Ja, daar hebben we diverse Chinese delegaties ontvangen die we ook al in Shanghai hadden ontmoet. Hen hebben we rondgeleid langs een aantal bedrijven uit Oost-Nederland. Vanuit deze introducties bij Oost Nederlandse bedrijven heeft een aantal bedrijven aangegeven mee te willen in september naar de provincie Liaoning.

 

Hoe kunnen bedrijven die zich willen oriënteren op China het beste aanhaken?

Meld je aan via de website GO4EXPORT of direct bij mij of Oost NL, wij doen dan een intakegesprek. Daarbij verkennen we of er überhaupt mogelijkheden zijn. Hoe ziet de concurrentie eruit, wat zijn je kansen? Dan kunnen we heel direct zeggen of het zin heeft om mee te gaan op de handelsmissie of niet.

 

Wat doet GO4EXPORT precies voor ondernemers?

Om de eerste kennis in te winnen over China helpen de Nederlandse handelsposten NBSO’s je fantastisch. Als vervolg daarop komt GO4EXPORT met het echt verkennen van de markt en het concreet zoeken naar partners. De invulling van de individuele afspraken voor de bedrijven tijdens de reis doen we samen. Zo hebben we met elkaar de afgelopen jaren een groot netwerk opgebouwd van Chinese bedrijven. We vullen elkaar mooi aan.

 

Na de IFAT deed de delegatie uit China ook nog Oost-Nederland aan. Hoe was dat?

Erg goed, we hebben samen de deelnemende bedrijven bezocht en concreet gesproken over samenwerkingen. Nu zijn we bezig met de uitwerking van wat we hebben afgesproken.

 

Kun je daar een voorbeeld van noemen?

Morselt Watertechniek uit Borne had veel belangstelling. Om zeker te weten dat zij het vervuilde water uit China kunnen aanpakken, gaan we nu testen. Dat zou je kunnen doen door monsters uit China te laten overkomen om dat te testen in het lab. Maar dan weet je nooit zeker hoe dat in de praktijk uitpakt. Daarom gaat er binnen twee maanden een container met een verwerkingseenheid naar China. Elke geïnteresseerde partij moet 3 kuub vervuild water aanleveren, en dan kan Morselt inschatten wat de mogelijkheden zijn.

 

Welke aanknopingspunten zie je richting de handelsmissie naar China met gedeputeerde Van Hijum?

Voor bedrijven die meegaan doen we exact hetzelfde als wat we voor Morselt doen, natuurlijk afhankelijk van je product. Kijk, twee partijen bij elkaar aan tafel brengen is niet zo moeilijk. Maar het vervolgtraject, de matchmaking daadwerkelijk uitvoeren en begeleiden, dat doen wij. We helpen erbij om je documentatie in het Chinees te laten vertalen. En we helpen je een realistisch beeld van China te geven.

 

Hoe noodzakelijk is dat?

Heel erg. We hebben nu echt goede contacten bij grote Chinese bedrijven. Als zij tevreden zijn met de tests en een order bij je plaatsen, dan moet je wel zeker weten of je dat aankunt. Chinese orders zijn vaak enorm groot, soms te groot voor een gemiddeld Nederlands bedrijf.

 

Hoe kan dat?

China is groot, daar woont 20% van de wereldbevolking. Alleen al in de provincie Liaoning in het noordoosten waar wij naartoe gaan, wonen 90 miljoen mensen. Dat zijn er meer dan in heel Duitsland. Dus je moet wel klaar zijn voor zo’n order, je kunt je dan niet zomaar terug trekken. En de handelsmissie kan helpen je een goede indruk te geven.

 

Vertel!

Bij eerdere handelsmissies zag ik bij veel deelnemers enorme verbazing. Je mond valt open, want in China praat je wel even over andere dimensies dan wij gewend zijn. Alleen al op de Yangtze-rivier heb je 450.000 binnenvaartschepen, dat is veel meer dan bij ons op de Rijn. Om China te kunnen heb je goede partners nodig, wij helpen je om die te vinden en geven je een realistisch beeld.

 

Aanmelden

De missie staat open voor bedrijven uit heel Nederland, met een focus op Oost-Nederland.
Interesse? Na aanmelding maken wij op korte termijn een afspraak met u voor het doen van een intake.

 

Informatie

Wilt u meer informatie over deze reis? Neem dan contact op met:

Remco Lucassen                                                 Martin Leushuis

Oost NL                                                               GO4EXPORT Office China

T: 06-2013 2531                                                  T: 06-5393 4945

E: remco.lucassen@oostnl.nl                              E: m.leushuis@campfac.com