Handelsmissie afvalbeheer naar Saoedi-Arabië

Deelname aan deze missie staat open voor bedrijven, kennisinstellingen en brancheorganisaties die actief zijn in afvalmanagement
en hergebruik van stedelijk afval. Hierbij kunt u denken aan afvalscheiding door de eindgebruiker, tot on-site sorteerfaciliteiten en recycling van kunststof, papier, glas, batterijen, metaal en bioafval. Ook het tegengaan van energieverspilling is een interessant thema.

 

Recycling en afvalbeheer

Saoedi-Arabië heeft geen beleid op het gebied van afvalverwerking en -beheer. 98% van het gemeentelijke afval komt terecht op stortplaatsen. De productie van vast afval in de 3 grootste steden (Riyadh, Jeddah en Dammam) is meer dan 6 miljoen ton per jaar. Dit geeft een indicatie van de omvang van het probleem.

Meer dan 75% van de bevolking woont in stedelijke gebieden. De overheid is genoodzaakt maatregelen te nemen om het scenario voor
recycling en afvalbeheer in het land te verbeteren. Het huidige recyclingpercentage is 10-15%. Dit gaat dan vooral om papier, metaal
en kunststoffen van huishoudelijk afval. Het recyclen van afval staat dus nog in de kinderschoenen.

 

Kansen

Door verstedelijking en toename van de hoeveelheid vast afval, raken afvalstortplaatsen de komende jaren verzadigd. De Saoedische overheid spant zich in om de recycling- en afvalverwijderingsactiviteiten te verbeteren. Onlangs kondigde de Saoedische regering nieuwe wetgeving aan om te zorgen voor een geïntegreerd kader voor het beheer van stedelijk afval. Een methodische introductie van moderne technieken voor afvalbeheer, zoals terugwinningsfaciliteiten voor materialen, afval-energiesystemen en recycling-infrastructuur, kan het afvalbeheer in Saoedi-Arabië aanzienlijk verbeteren. Dit biedt goede zakelijke kansen.

In oktober 2017 heeft een delegatie uit Saoedi-Arabië een bezoek gebracht aan Nederland. Deze uitgaande missie is hierop een vervolg.

 

Programma

Het programma start op 18 november en bestaat uit veldbezoeken, seminars/workshops, netwerkevenementen en individuele match-making. Op 21 november brengen wij een bezoek aan Jeddah. U kunt daarna terugreizen naar Nederland.

In het volgende document vindt u een overview van alle kansen die zich nu voordoen in Saoedi-Arabië en het volledige programma:
Flyer Handelsmissie afvalbeheer Saoedi-Arabië

 

Organisatie

psps consultants organiseert deze missie in opdracht van de Rijksdienst voor Onder-nemend Nederland (RVO.nl) en de Neder-landse ambassade in Riyadh.

 

Kosten

Deelname kost € 500 per bedrijf (maximaal 2 deelnemers). Bij meer dan 2 deelnemers per bedrijf betaalt u € 250 per extra deelnemer. Elke deelnemer meldt zich apart aan. Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. psps consultants biedt een reisarrangement aan.

 

Aanmelden

Klik op de onderstaande button om u aan te melden. Dit kan tot en met maandag 22 oktober.
Let op: Er kunnen maximaal 15 deelnemers/bedrijven mee.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met:
Rosanne Somers
[E]: somers@pspsconsultants.nl
[T]: +31 (0) 70 307 47 23

Save the Date:
18 – 21 november 2018

Locatie:
Riyadh, Jeddah
Saoedi-Arabië

Website:
rvo.nl

 

Interesse?