GO4EXPORT EVENT

Veel ondernemers ervaren een tekort aan informatie en kennis rond export. Specifieke kennis van buitenlandse afzetmarkten ontbreekt vaak. Ook is er behoefte aan versterking van exportvaardigheden, zoals dealmaking, strategievorming en internationale relaties onderhouden. Daarom wordt jaarlijks het GO4Export event georganiseerd waar een specifiek thema rond export centraal staat.

okt 13, 2017 | Export, Kennisbank

Het GO4EXPORT event

Op het jaarlijkse GO4EXPORT event staat een specifiek thema rond export centraal. De bedoeling van dit exportevent is dat ondernemers van elkaar leren en concrete stappen gaan zetten in het buitenland.

Voor de invulling van het thema overleggen we vooraf met organisatoren en ondernemers. Op basis van hun input en aanbevelingen wordt de keuze van het thema bepaald.

Via het jaarlijkse GO4EXPORT event krijgen ondernemers de tools om succesvol te zijn in de export door kansen te benutten op bepaalde thema’s of landen. Het event is een uitgelezen kans voor uitwisseling van relevante internationale ervaring en kennis en het realiseren van verbindingen tussen ondernemers in Overijssel en Gelderland.

 

Voor Wie?

Voor ondernemers die een tekort ervaren aan informatie en kennis rond export