ECONOMISCHE MISSIES

Economische missies bevorderen de internationale handel. Via economische missies leggen bedrijven snel contacten in het desbetreffende land om daarmee samenwerking en export te realiseren.

okt 13, 2017 | Export, Handel, Kennisbank

Internationale matchmaking

Per jaar organiseren we drie economische missies (beursbezoek, beursdeelname, handelsreizen) met minimaal tien deelnemers per missie. Bij de keuze van een economische missie is de behoefte van het MKB leidend. Individuele matchmaking met potentiële handelspartners is een verplicht onderdeel van het programma. Na afloop van een missie wordt aan de deelnemers enkele malen gevraagd wat het effect van de missie is geweest voor omzet en arbeidsplaatsen.

De missies dienen bij te dragen aan behoud of uitbreiding van arbeidsplaatsen en bovendien zorgen voor meer exportomzet bij de deelnemende bedrijven. Daarnaast krijgen deelnemende ondernemers via economische missies een beter inzicht in de handelskansen met buitenlandse regio’s.

Voor 2018 worden economische missies georganiseerd naar Polagra / Poleco, Polen (Agrifood), Iran (EMT) en Powergen VS (EMT). Voor 2019 zal er doorgebouwd worden op de genoemde missies, mits hier voldoende vraag naar is bij het MKB. Op basis van specifieke vragen is er ruimte om hier (deels) een andere invulling aan te geven. In oktober wordt met organisatoren en ondernemers  de reisagenda van het daaropvolgende jaar definitief vastgesteld. Op deze manier blijft de wens van het MKB optimaal gewaarborgd.

De sector HTSM en de doellanden Duitsland en China zijn niet in dit programma opgenomen. Activiteiten voor deze sector en deze doellanden vallen onder een ander activiteitenpakket. Zie: HTSM en Duitsland en China.

Voor Wie?

Ondernemers in Overijssel en Gelderland die internationaal actief willen worden of zijn.