Kennisbank

Op lokaal, regionaal en nationaal niveau zijn er talrijke activiteiten, maatregelen en organisaties die internationaal zakendoen stimuleren. Deze kennisbank geeft op inzichtelijke wijze toegang tot deze informatie, zodat u de mogelijkheden en kansen optimaal kunt benutten.

Stairs2Ambition

Stairs2Ambition is een Trade Office (Kennispoort Regio Zwolle) programma voor MKB bedrijven met internationale ambities (EU). Met medewerking van Rabobank, BakerTillyBerk, Nysingh en Windesheim. Het traject bestaat uit individuele gesprekken met ….

China

Voor ondernemers uit Oost-Nederland liggen er ontzettend grote mogelijkheden in China. De economische ontwikkelingen in China gaan namelijk razendsnel en daardoor zie je een aantal behoeftes ontstaan.

HTSM en Duitsland

Oost-Nederland heeft een sterk HTSM profiel, maar slechts een klein deel van de Overijsselse en Gelderse HTSM bedrijven is internationaal actief. Toch liggen de mogelijkheden voor expansie van deze bedrijven in internationaal georiënteerde ketens en markten. Daarbij...

MKB en onderwijs

Om het internationale concurrentievermogen van het MKB te verbeteren, is het belangrijk om studenten op de juiste wijze in te zetten om MKB-ondernemers te ondersteunen bij exportactiviteiten. Onderwijs ondersteunt MKB'ers De ondersteuning van studenten kenmerkt zich...

Economische missies

Economische missies bevorderen de internationale handel. Via economische missies leggen bedrijven snel contacten in het desbetreffende land om daarmee samenwerking en export te realiseren. Internationale matchmaking Per jaar organiseren we drie economische missies...

Hanzedagen

In 2017 organiseerde Kampen de Internationale Hanzedagen. Tijdens het economische programma toonden honderden buitenlandse ondernemers belangstelling voor het thema Water Connects. Op basis van de evaluatie van deze Hanzedagen is besloten tot follow up activiteiten,...

GO4EXPORT event

Veel ondernemers ervaren een tekort aan informatie en kennis rond export. Specifieke kennis van buitenlandse afzetmarkten ontbreekt vaak. Ook is er behoefte aan versterking van exportvaardigheden, zoals dealmaking, strategievorming en internationale relaties...

Regionale handelstafels

MKB ondernemers hebben behoefte aan kennis- en competentieontwikkeling door van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. Regionale handelstafels voorzien in die behoefte. Verder zijn handelstafels ook een prima gelegenheid om een …..

Realisatie GO4EXPORT webportal

Op lokaal, regionaal en nationaal niveau zijn er veel maatregelen en activiteiten die internationaal zakendoen stimuleren. Daarbij zijn ook veel organisaties betrokken. De GO4EXPORT webportal geeft inzicht en samenhang in deze informatie, zodat het MKB de...

KENNISBRONNEN